Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Browse website

Het IISG heeft met droefenis kennis genomen van het overlijden van Wim Kok. In wat nu blijkt zijn laatste levensjaar te zijn geweest, werkten wij met hem samen om zijn herinneringen aan zijn... [News]
Op 12 april jongstleden presenteerde het IISG het onderzoeksrapport Precaire Polder in De Balie in Amsterdam. Op de foto ziet u rechts (met microfoon) de moderator, Sandra Rottenberg. Links staan de... [News]
Vanaf vandaag starten we met het toegankelijk maken van de ledenadministratie van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB). Dat kunnen we alleen met uw hulp.Amsterdamse diamantbewerkers en... [News]
De Wim Kok tapes: 16 uur interview op film over zijn leven als vakbondsleider. Prachtige verhalen over solidariteit, over de totstandkoming van het Akkoord van Wassenaar, over de fusie tussen het NKV... [News]
On 30 June 2017 the African Regional Organisation of the International Trade Union Confederation (ITUC-Africa) and the IISH signed a memorandum of understanding for collaboration on archival... [News]
Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en de FNV hebben een convenant gesloten over het beheer van het omvangrijke archief van de federatie. Hierin stelt de FNV het IISG een... [News]
Diamantbewerkers waren de eerste arbeidersgroepering in Nederland die het recht op vakantie wist af te dwingen. In 1910 ging de Amsterdamse diamantindustrie een week lang dicht. De leden van de... [News]
Het project Historische Verkenningen Vakbeweging doet (voor)onderzoek naar de recente geschiedenis van de (Nederlandse) vakbeweging. Door specifiek naar de recente geschiedenis te kijken, willen we... [General page]
This project aims to build a database in which information on all ever existing Dutch trade union organizations is brought together. At first basic data referring to foundation, merging, liquidation... [Project]
In Framing a Radical African Atlantic Holger Weiss presents a critical outline and analysis of the International Trade Union Committee of Negro Workers (ITUCNW) and the attempts by the Communist... [Publication]

Pages