Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Brochure "Help the FNV fight apartheid!"

Op een internationaal congres in Kaapstad, medio december 2014, over de rol van de vakbeweging in de strijd tegen de apartheid, lanceerde de FNV een brochure over de bijdrage van de vakbondsfederatie aan de internationale campagne tegen de apartheid, getiteld Help de FNV fight apartheid! 40 years of Dutch trade union solidarity (uitgave FNV Bondgenoten; 36 p.). Deze Engelstalige brochure werd geschreven door Richard Hengeveld, op basis van de anti-apartheid en vakbondsarchieven bij het IISG; ook het overgrote deel van de illustraties komt uit het bestand van het IISG. Exemplaren van de brochure zijn gratis te verkrijgen bij Kier Schuringa: ksc@iisg.nl

Earlier this month, at an international congress in Cape Town on the role of the trade unions in the struggle against apartheid, the main Dutch trade union federation FNV launched a brochure on the contribution of the FNV to the international campaign against apartheid, titled Help the FNV fight apartheid! 40 years of Dutch trade union solidarity. This 36 pages, English-language brochure was researched and written by Richard Hengeveld, using mainly the anti-apartheid and trade union archives at the International Institute of Social History (IISH); also most of the illustrations in the brochure come from the audio-visual collection of the IISH. Copies of the brochure can be obtained free through Kier Schuringa: ksc@iisg.nl