Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Archief AWEPAA gereed / AWEPAA archives processed

In mei 2014 verkreeg het IISG het archief van de Association of West European Parliamentarians for Action against Apartheid (AWEPAA) over de periode 1982-1994. AWEPAA speelde in die jaren een belangrijke rol in de internationale campagne voor sancties tegen Zuid-Afrika, ondersteuning van de bevrijdingsbewegingen van Namibië en Zuid-Afrika  en steun aan de frontlijnstaten in zuidelijk Afrika. Als zodanig is het archief een zinvolle aanvulling op de reeds bij het instituut aanwezige archieven in de anti-apartheid en zuidelijk Afrika collectie. De afgelopen anderhalf jaar heeft de voormalige secretaris-generaal van AWEPAA, Peter Sluiter, het archief onder mijn begeleiding verwerkt en deze maand hebben we de (Engelstalige) inventaris van het AWEPAA-archief afgerond - zie http://hdl.handle.net/10622/ARCH04320

Peter Sluiter op een AWEPAA-conferentie in Lusaka, maart 1988

Peter Sluiter at an AWEPAA conference in Lusaka, March 1988

In May 2014 the International Institute of Social History (IISH) acquired the archives of the Association of West European Parliamentarians for Action against Apartheid (AWEPAA) over the years 1982-1994. In that period AWEPAA played an important role in the international campaign for sanctions against South Africa, assistance to the liberation movements of South Africa and Namibia and support to the frontline states in Southern Africa. Hence, the AWEPAA archives are a significant addition to the archives of the Anti-Apartheid and Southern Africa collection already available at the IISH. In the past one-and-a-half year the former AWEPAA secretary-general, Peter Sluiter, processed the archives and this month we published the completed inventory (in English) - see http://hdl.handle.net/10622/ARCH04320