Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Bep Spanjer

Bep-SpanjerEen omvangrijke aanvulling op het archief van Elisabeth (Bep) Fisher-Spanjer kwam in januari 2008 binnen. Geboren in Amsterdam in 1915, groeide Bep Spanjer op in een links-revolutionair arbeidersmilieu. Internationale gebeurtenissen maar ook de diverse mannen in haar leven, onder wie de internationale revolutionair Henk Sneevliet, de journalist Henrik Scholte, de ongrijpbare Joop Zwart en de naar de Verenigde Staten geëmigreerde voormalige Duitse trotskist van Joodse afkomst Frank Fisher, bepaalden mede de keuzes die zij maakte.

Als zeventienjarig meisje sloot zij zich aan bij de Revolutionaire Jeugdbond en later het Nationaal Arbeids-Secretariaat . Tijdens de Tweede Wereldoorlog was ze betrokken bij de gelijkgeschakelde Nederlandse filmindustrie. Kort na afloop van de oorlog smokkelde zij in opdracht van de Nederlandse regering deviezen naar Duitsland. In de jaren '70 en '80 was zij literair agent van de door Karel van het Reve opgerichte Alexander Herzen Stichting. Ook voerde zij actie tegen het opsluiten van politieke dissidenten in psychiatrische inrichtingen in de Sovjet-Unie. Het archief van Spanjer bevat veel correspondentie en daarnaast stukken betreffende haar vele werkzaamheden en het leven van Scholte, Zwart en Fisher.

Archief Fisher-Spanjer

Posted: 
1 June 2008