Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Eerste bijeenkomst Nederlands Vlaamse Archivematica gebruikersgroep

Nu het aantal Archivematica gebruikers en geïnteresseerden in Vlaanderen en Nederland gestaag groeit was de tijd rijp om, in navolging van de Britse en Amerikaanse gebruikersgroepen, een NL-VL equivalent in leven te roepen. Nadat deze virtueel door het IISG reeds in 2017 in leven was geroepen, vond op 20 juni 2018 een eerste fysieke bijeenkomst van de gebruikersgroep plaats bij het Nieuwe Instituut te Rotterdam. Met een twaalftal deelnemers (ongeveer 50-50% Nederlands-Vlaams), en in nauwe samenwerking met het Netwerk Digitaal Erfgoed, mag deze succesvol worden genoemd.

Gedurende de bijeenkomst werd er met name gediscussieerd over wat de gebruikersgroep wil bereiken en ook waar de grenzen liggen van de ambities. Nadruk zal komen te liggen op het uitwisselen van ervaringen met de verschillende implementaties van Archivematica en het delen van problemen die daarbij optreden. Soms zal er worden gekozen voor een thema bijeenkomst. Ook zal Artefactual – het bedrijf achter Archivematica – soms inbellen om de nieuwe plannen rondom Archivematica te delen met de groep. Ook kan er bij gezamenlijke issues wellicht samen worden opgetrokken richting Artefactual. Als verhoopt werd de bijeenkomt gekenmerkt door een open, informele en geanimeerde sfeer. 

Het idee is om twee maal per jaar bij elkaar te komen afwisselend in Nederland en Vlaanderen. Volgende keer, medio oktober-november, zal de groep bijeenkomen in Vlaanderen. Hou daartoe de NDE website in de gaten. Lid worden van de gebruikersgroep – en die staat open voor zowel daadwerkelijke Archivematica gebruikers als geïnteresseerden - kan hier: https://groups.google.com/forum/#!forum/nl-vl-archivematica-user-group. Meer informatie over de gebruikersgroep: https://wiki.archivematica.org/Community/Regional_User_Groups#NETHERLANDS_and_FLANDERS