Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Colophon

This dossier was written in 2004 (Dutch version only) and revised in 2009 by Richard Hengeveld ©, Amsterdam.

In the preparation of this web dossier invaluable advice and assistance was received from Anton Coops and Anton Dekker at the Netherlands institute for Southern Africa (Amsterdam) and Kier Schuringa at the International Institute of Social History. The author also thanks those who have shared memories of their involvement in the Southern Africa solidarity movement with him.

Picture credits

Paul Babeliowsky, Omar Badsha, Arie Boelhouwers, Koos Borghouts, Pieter Boersma, John Brouwer de Koning, Marlies Cornelissen, David van Dijk, Bendert Dijkstra, Tjabing van Egten, Inge Goijaerts, Frank Greiner, Wilco van Herpen, Albert Hess, Bram de Hollander, Wilma Kuyvenhoven, José Melo, Nick Morelis, Yutaka Nagata, E. den Ouden, Ernest Potters, Han Singels, Marja Sonneveld, Jan Stegeman, Anne Vaillant, Matthijs Veldt, Eli Weinberg, Bert Zijlma, Egbert van Zon
Efforts have been made to inform and credit every photographer. Please contact us if you believe any of the picture credits to be incorrect or imcomplete.

Contact

For more information, please contact Kier Schuringa: telephone +31620474460 or email ksc@iisg.nl

Source references

In the preparation of this dossier use has been made of a number of publications in Dutch and English, most of which are listed below, and a number of original archive sources at the Amsterdam Municipal Archive (Amsterdam police archives), the Netherlands institute for Southern Africa and the International Institute of Social History.

 • Fulco van Aurich e.a., Lauriergracht 116. Anti-Apartheids Beweging Nederland 1971–1994; Amsterdam: Anti-Apartheids Beweging Nederland, 1994.
 • Hans Beerends, De Derde Wereldbeweging. Geschiedenis en toekomst; Utrecht/Den Haag: Uitgeverij Jan van Arkel en Novib, 1993.
 • Jos van Beurden en Chris Huinder, De vinger op de zere plek. Solidariteit met Zuidelijk Afrika 1961–1996; Amsterdam: Uitgeverij Babylon-De Geus, 1996.
 • Sietse Bosgra, 'From Jan van Riebeeck to solidarity with the struggle: The Netherlands, South Africa and apartheid', in: The Road to Democracy in South Africa, Volume 3: International Solidarity; Pretoria: South African Democracy Education Trust (SADET), 2008.
 • Frank J. Buijs, Overtuiging en geweld. Vreedzame en gewelddadige acties tegen de apartheid; Amsterdam: Uitgeverij Babylon-De Geus, 1995.
 • Carla Edelenbos e.a., In goed vertrouwen. Defence and Aid Fund Nederland 1965–1991; Amsterdam/Utrecht: Uitgeverij Jan Mets en Defence and Aid Fund Nederland, 1991.
 • Richard Hengeveld en Jaap Rodenburg (red.), Embargo: Apartheid’s Oil Secrets Revealed; Amsterdam: Amsterdam University Press, 1995.
 • Carry van Lakerveld (red.), Nederland tegen Apartheid; Den Haag/Amsterdam: Sdu Uitgeverij Koninginnegracht en Amsterdams Historisch Museum, 1994.
 • Maarten Kuitenbrouwer, De ontdekking van de Derde Wereld. Beeldvorming en beleid in Nederland, 1950–1990; Den Haag: Sdu Uitgeverij Koninginnegracht, 1994.
 • John Pampallis, Foundations of the New South Africa; Londen en New Jersey/Kaapstad: Zed Books Ltd en Maskew Miller Longman, 1991.
 • Bram Posthumus, Van sancties tot samenwerking. Tien jaar gemeentelijk Zuidelijk Afrika-beleid; [Den Haag:] Gemeentelijk Platform Zuidelijk Afrika, 1998.
 • Rob Rozenburg, De bloedband Den Haag-Pretoria. Het Nederlandse Zuid-Afrikabeleid sinds 1945; Amsterdam: Komitee Zuidelijk Afrika, 1986.
 • Hans Spinder, ’25 jaar Kairos’, in: Mensenrechten en verzoening in Zuid-Afrika. Publikatie ter gelegenheid van 25 jaar Kairos; Utrecht: Werkgroep Kairos, 1995, pp. 5-22.