Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Boekpresentatie Jacques J. Giele, Verzameld Werk V

Date: 
1 February 2019
Location: 
IISG (Cruquiusweg 31, Amsterdam)

Jacques J. Giele Arbeidersbestaan. Deel V van de verzamelde werken van Jacques J. Giele. Utrecht, Kelderuitgeverij, 2019. geïll. 206 blz. €17,50.
Vrijdag 1 februari 2019, aanvang 15:30 uur op het IISG.

U bent van harte welkom om deze presentatie bij te wonen. Wel graag aanmelden bij de uitgever, Kelderuitgeverij. 

Over deze publicatie
In deze bundel gaat het voornamelijk om de gewone Nederlander in de 2e helft van de 19e eeuw. In de geschiedschrijving werd weinig aandacht besteed aan de niet-burgerlijke klasse. Hoe gewone mensen leefden, dachten, hoe ze zich voelden, wie ze waren; of wat ze met ons te maken hebben. Daar weten we nauwelijks iets van. En waarom niet? Omdat onze beschaving een burgermanscultuur is van mensen met opgetrokken neuzen, vermanende vingertjes en veel kapsones. 
Hier zijn voor het eerst Gieles artikelen over de leefwereld van arbeiders en werklieden bij elkaar gezet en kun je zien hoe de leden van de onderklasse werkten, leefden en dachten. De inleiding van Johan Frieswijk toont het onderlinge verband van de teksten. De oorspronkelijke publikaties van meer dan veertig jaar geleden hebben niets aan waarde èn actualiteit ingeboet.

Programma
Opening 
- Marten Buschman gaat in op dit vijfde deel van de verzamelde artikelen van Jacques Giele en bespreekt kort de reeds verschenen en nog geplande delen. 
- Johan Frieswijk schreef de inleiding bij Arbeidersbestaan. Hij bespreekt het unieke van Jacques' geschiedenisonderzoek.
- Jantine Oldersma zal spreken over ‘Reflecties op Arbeidersbestaanvan Jacques Giele naar Oom Derk’.
- Discussie onder leiding van Homme Wedman over huidig belang van historisch onderzoek naar arbeidersbestaan n.a.v. de voorgaande bijdrages. 
- Uitreiking eerste exemplaar aan van het boek.

Na afloop bent u uitgenodigd voor een hapje en een drankje en is er natuurlijk de gelegenheid het boek bij de uitgever in te zien en aan te schaffen.