Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

De Getekende Hahn, film met inleiding

Date: 
5 March 2019
Location: 
IISG, Posthumus zaal, 15.00 uur

Abstract
In de documentaire De Getekende Hahn voert politiek tekenaar Albert Hahn ons door verschillende bewogen episodes uit de sociale en politieke geschiedenis van Nederland aan het begin van de twintigste eeuw, met name die van de opkomst van de arbeidersbeweging. Op scherpe wijze becommentarieert hij het nieuws en illustreert hij thema’s als stakingsrecht, kiesrecht, oorlog en vrede. Ondanks zijn zwakke gezondheid blijft hij tekenen – regelmatig vanuit zijn ziekbed.

100 jaar na het overlijden van Albert Hahn brengt Pim Zwier, in samenwerking met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, een fascinerend kunstenaarsportret. De documentaire is gebaseerd op archiefbeelden en teksten uit de vorige eeuw, waarbij Hahns tekeningen de ruggengraat vormen van de documentaire.

Anno 2019 is zijn werk nog immer actueel: het biedt een historische context in hedendaagse debatten over democratie, vrijheid van meningsuiting en de grenzen van politieke satire.
Met inleiding door Marien van der Heiden.

IISH Seminar
Deze filmvertoning is onderdeel van de maandelijkse IISG lezingen serie. De lezingen vinden in principe plaats op de eerste dinsdag van de maand. De lezingen zijn open voor publiek maar gezien de grootte van de zaal graag van te voren aanmelden bij Jacqueline.rutte@bb.huc.knaw.nl.
Deze keer is de bijeenkomst in het Nederlands.