Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland

Date: 
27 April 2005
Location: 
Amsterdam

Presentatie Website

Op 27 april 2005 start het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland. Daarmee wordt een uniek monument op internet gelanceerd waarin gegevens zijn opgenomen van alle joden in Nederland die tijdens de oorlog zijn vervolgd en omgebracht. Nabestaanden kunnen nu thuis, vanachter hun pc, opzoeken hoe hun familieleden, vrienden en kennissen leefden, waar ze woonden, hoe hun gezin eruit zag, welk beroep ze uitoefenden en soms zelfs hoe ze er uit zagen. Ook voor andere geïnteresseerden biedt het Monument een indringend beeld van de joodse gemeenschap aan de vooravond van de deportaties.

Het belangrijkste doel van het Monument is de herinneringen aan alle omgebrachte joden levend te houden. Om dat doel optimaal te bereiken worden bezoekers van de site uitgenodigd materiaal toe te voegen aan het Monument. Wie brieven of foto's heeft kan deze laten toevoegen aan de site. Correcties kunnen uiteraard ook worden doorgegeven. Daarmee wordt het Monument een 'levend' Monument dat ook voor toekomstige generaties de herinnering vast houdt. De site biedt een schat aan achtergrondinformatie waardoor deze ook heel geschikt is voor onderwijsdoeleinden.

Het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap is een initiatief van Isaac Lipschits. Het project werd gefinancierd door een subsidie van ruim 2,2 miljoen euro van het Verbond van Verzekeraars. De in het Monument opgenomen gegevens zijn afkomstig uit tientallen historische bronnen, variërend van de lijsten van joodse inwoners die de Nederlandse gemeenten in 1941 op last van de bezetter opstelden, tot de rouwadvertenties die tijdens de oorlog voor de omgebrachte familieleden werden geplaatst. Al deze gegevens zijn in de afgelopen vier-en-een half jaar ingevoerd, gecontroleerd en gekoppeld. Er staan 103.777 personen op de site, wonend in een van de 28.827 opgenomen gezinnen of als alleenstaande.

Url: www.joodsmonument.nl