Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Publieksavond: Daar ook alles flex? Hoe gaan Scandinavische landen om met een flexibiliserende arbeidsmarkt

Date: 
23 March 2017
Location: 
Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

19.30 uur

Hoe gaan Scandinavische landen op met een flexibiliserende arbeidsmarkt?

Nederland staat te boek als koploper op het gebied van flexwerken. Maar we zijn niet de enige, want ook in Scandinavische landen is de arbeidsmarkt geflexibiliseerd. Toch lijkt in deze landen alles beter: hogere werkgelegenheid, beter onderwijs en gelukkigere burgers. Veelal wordt in dit kader het flexicurity systeem geroemd. Wat is dit systeem precies? Gaat daar ook alles flex? En wat kan het komende kabinet leren van Scandinavische arbeidsmarktmodellen?

Met in dit programma onder anderenMathijs Bouman, Econoom en journalist voor oa het FD Roos Wouters,Voorzitter van de Werkvereniging Dennie Oude Nijhuis, Senior onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis De komende verkiezingen staat flexibilisering van de arbeidsmarkt hoog op de agenda. Hoe zorgen we er voor dat zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en mensen met een flexibele baan toch zeker zijn van een inkomen op langer termijn?

 

Hoe pakken andere landen flexibilisering van de arbeidsmarkt aan?

Voornamelijk Scandinavische landen hebben hun arbeidsmarkt anders ingericht. Kijk naar Denemarken. Het aantal werklozen is lager dan in Nederland en Deense werknemers vinden eenvoudiger een nieuwe baan dan Nederlandse. Deze Deense inrichting heet ook wel het flexicurity systeem: een set aan regels die er voor zorgt dat werkgevers hun personeel flexibel kunnen inzetten en werknemers worden opgevangen door een genereus sociaal vangnet. Werkgevers kunnen eenvoudiger personeel ontslaan door een versoepeling van het ontslagrecht. En werklozen worden opgevangen door een hoge en langdurige werkloosheidsuitkering met verplicht scholingstraject. Toch is niet iedereen in Denemarken lovend over de mate van flexibiliteit en wijzen anderen op de enorme kosten van het systeem. Wat kunnen we leren van Scandinavië? Hierover gaan we met verschillende experts in gesprek

Bijwonen is gratis, maar graag aanmelden via Pakhuis de Zwijger.

De Toekomst van Werk  Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en Pakhuis de Zwijger organiseren een reeks avonden waarin de trends, de praktijk en de toekomst van werk(gelegenheid) worden besproken. Werk vormt de ruggengraat van onze samenleving. Werk zorgt voor inkomen, een gestructureerde dagindeling, gevoel van eigenwaarde en verbinding tussen mensen. Ons werk willen we dus niet kwijt, maar toch is het aan ingrijpende verandering onderhevig. Machines gaan de mens in steeds grotere mate aanvullen of vervangen, flexwerken lijkt immer aan populariteit te winnen en werk dient vaker gecombineerd te worden met zorgtaken. En hoe zit het met werkeloosheid en tweedeling op de arbeidsmarkt? Het IISG doet internationaal onderzoek naar de geschiedenis van werk en arbeidsverhoudingen en beheert een grote collectie op dit gebied. De uitkomsten van historisch onderzoek kunnen zo bijdragen aan een beter begrip van de arbeidsontwikkeling in het heden.