Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Vakbeweging in de oorlog

Date: 
24 October 2009
Location: 
Amsterdam

Lancering website

Agnes Jongerius (historica en voorzitter FNV) lanceerde de website Vakbeweging in de Oorlog. 

Vakbeweging in de Oorlog is een websiteproject van het IISG en de Stichting Vrienden van de Historie van de Vakbeweging (VHV). Het project is mogelijk gemaakt door het Programma Erfgoed van de Oorlog (VWS). De geschiedenis van de vakbond in de Tweede Wereldoorlog speelt nog altijd een belangrijke rol in de vakbeweging. De vakcentrales en vakbonden werden door de bezetter als vijandige organisaties gezien. De bezetter palmde de vakbeweging stapsgewijs in, waardoor een directe, eensgezinde reactie vanuit de vakbeweging uitbleef. Door de stapsgewijze gelijkschakeling van de vakbeweging werden bestuurders, kaderleden en leden steeds weer geconfronteerd met de keuze of zij in hun moeizaam opgebouwde organisaties moesten blijven of die moesten verlaten.

Op de website Vakbeweging in de Oorlog wordt het verspreide materiaal over deze geschiedenis bijeen gebracht en kan een verantwoorde selectie online worden bekeken. Bezoekers kunnen daarnaast zelf relevant materiaal aandragen. De website biedt bovendien voldoende informatie  over de context om de gepresenteerde documenten, foto's, publicaties en herinnering te duiden.

 De lancering was onderdeel van de Week van de Geschiedenis rond het thema Oorlog en Vrede