Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Junior Onderzoeker

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) doet geavanceerd onderzoek naar de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen op mondiale schaal en verzamelt daartoe gegevens, die ook ter beschikking worden gesteld aan andere onderzoekers. Het IISG werkt met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en het Meertens Instituut samen in het KNAW Humanities Cluster waarin hoogstaand geesteswetenschappelijk onderzoek wordt verricht met toepassing van geavanceerde en digitale methoden.

Wij zoeken een: Junior Onderzoeker (M/V) 0,6 - 1,0 fte

De junior onderzoeker zal werkzaam zijn op twee historisch-digitale onderzoeksprojecten. Het project Exploring Slave Trade in Asia (ESTA) brengt gegevens uit bestaande dataverzamelingen en nog te verwerken (VOC-)bronnen samen voor de constructie van een Aziatische slavenhandelsdatabase en ter voorbereiding van vervolgaanvragen. Het project Digital Forensics for Historical Documents gebruikt nieuwe digitale technieken voor historische handschriftanalyse en verkent de mogelijkheden om met de toepassing van deze nieuwe manieren van onderzoek op gedigitaliseerd VOC-archief zowel paleografische als sociaal-historische vragen te beantwoorden.
Het project Digital Forensics is een samenwerking tussen het IISG en het Huygens-ING. Het project Exploring Slave Trade in Asia is een samenwerking met een internationaal netwerk van wetenschappers dat vanuit het IISG gecoördineerd wordt (met dank aan een NWO-subsidie voor internationalisering in de geesteswetenschappen). De junior onderzoeker zal werkzaam zijn op het IISG.

Functie-informatie:
De junior onderzoeker zal onderzoeks- en datawerkzaamheden uitvoeren binnen beide projecten. Voor het ESTA-project richt het onderzoek zich op historische gegevens rond slavenhandel en scheepvaartbewegingen en zal de onderzoeker in aanraking komen met bestaande en gepubliceerde data (met name in Nederlands, Engels en Frans) en bronnen (met name VOC-archief). Voor het Digital Forensics-project richt het onderzoek zich op zowel de historische ontwikkeling van VOC-handschrift als de carrières en levenslopen van VOC-schrijvers (en kopiisten) anderzijds.
De werkzaamheden van de junior onderzoeker betreffen met name het samenbrengen en controleren van bestaande data, het beschrijven en schoonmaken van bestaande datasets, het vinden en invoeren van (nieuwe) data uit bronnen, het (mede-)ontwerpen van een data-infrastructuur, het analyseren van onderzoeksresultaten, en het rapporteren van bevindingen ten behoeve van publicatie en vervolgaanvragen.

Functie-eisen:
De kandidaat beschikt over:
- Een (Research) Master Geschiedenis (of een vergelijkbare opleiding);
- Kennis van of ervaring heeft met het werken met datasets of (historisch) digitale technieken;
- (Voldoende) kennis van oud handschrift (VOC, WIC; zeventiende en achttiende eeuw);
- Een zorgvuldige en secure werkwijze;
- Een communicatieve en zelfstandige werkhouding.

Het verstrekt tot aanbeveling indien de kandidaat:
- Kennis van (oud) Nederlands heeft;
- Kennis van Europesen talen heeft;
- Kennis van of ervaring heeft met historisch onderzoek met VOC-, WIC- of andere archieven
- Affiniteit heeft met (aspecten van) het onderwerp – gedacht kan worden aan Nederlandse koloniale geschiedenis, de geschiedenis van de VOC, slavernij, arbeid en/of scheepvaart

Salaris en aanstelling:
De aanstelling bij het IISG is voor een jaar, met mogelijkheid van verlenging; 0,6 – 1,0 fte; schaal 10 van de cao-NU (€2.640 - € 4.166). Het IISG biedt aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 8,3 % eindejaarsuitkering, 8% vakantie-uitkering, een goede pensioenregeling en 6 weken vakantie op jaarbasis.

Reactie:
Je kunt je sollicitatie (brief met CV) tot en met 7 januari 2019 sturen naar het e-mail adres: junondiisg@bb.huc.knaw.nl ter attentie van Denise van der Werf (junior P&O Adviseur). Bij het onderwerp vermelden Junior Onderzoeker.
Informatie is verkrijgbaar bij Matthias van Rossum (Senior Onderzoeker), mvr@iisg.nl.

Meer informatie over de projecten vind je op:
https://socialhistory.org/nl/projects/exploring-slave-trade-asia
https://www.huygens.knaw.nl/digital-forensics-for-historical-documents/

Meer informatie over het IISG vind je op socialhistory.org.

Department: 
Research
Deadline: 
7 January 2019