Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Student-Assistenten datawerk Resilient Diversity

 

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) doet geavanceerd onderzoek naar de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen op mondiale schaal en verzamelt daartoe gegevens, die ook ter beschikking worden gesteld aan andere onderzoekers. 

Het IISG werkt met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en het Meertens Instituut samen in het KNAW Humanities Cluster waarin hoogstaand geesteswetenschappelijk onderzoek wordt verricht met toepassing van geavanceerde en digitale methoden. 

Voor het project Resilient Diversity: the Governance of Racial and Religious Plurality in the Dutch Empire, 1600-1800 zoeken wij: 

Student-Assistenten datawerk Resilient Diversity 

(2x 0,4 fte) 

Het project onderzoekt de omgang met diversiteit in verschillende delen van het vroegmoderne Nederlandse wereldrijk op basis van gerechtelijke bronnen die overgeleverd zijn door de Raden van Justitie, Politie en Schepenbanken in plaatsen als Batavia, Paramaribo, Elmina en Cochin. In het project worden op basis van (gedigitaliseerde) gerechtelijke archieven datasets aangelegd met het doel rechtszaken voor onderzoek toegankelijk te maken. 

Het onderzoeksproject Resilient Diversity is een samenwerking tussen het IISG en de Universiteit Leiden. De student-assistenten zullen werkzaam zijn op het IISG. 

Functie-informatie: 

Binnen het project worden studentassistenten aangesteld die verantwoordelijk zijn voor de invoer van data op basis van het (gedigitaliseerde) bronnenmateriaal. Werkzaamheden binnen het project richten zich primair op de invoer en controle van data. De werkzaamheden zijn individueel, maar vinden in teamverband plaats. Beschikbaarheid op een gezamenlijke projectwerkdag op het IISG is daarom gewenst. 

Functie-eisen: 

De kandidaten beschikken over: 

  • Kennis van (oud) Nederlands; 
  • (Voldoende) kennis van oud handschrift (VOC, WIC; zeventiende en achttiende eeuw); 
  • Een zorgvuldige en secure werkwijze; 
  • Een communicatieve en zelfstandige werkhouding; 
  • Een inschrijving voor een BA of (Research) Master Geschiedenis. 

Het verstrekt tot aanbeveling indien de kandidaat: 

  • Kennis van of ervaring heeft met de aanleg van datasets; 
  • Kennis van of ervaring heeft met historisch onderzoek met VOC-, WIC- of andere archieven; 
  • Voldoende flexibel is om (in overleg) te komen tot een vaste gezamenlijke werkdag; 
  • Affiniteit heeft met (aspecten van) het onderwerp – gedacht kan worden aan Nederlandse koloniale geschiedenis, de geschiedenis slavernij, werk of scheepvaart 

Salaris en aanstelling: 

De aanstelling bij het IISG is voor een half jaar, met mogelijkheid tot verlenging; twee dagen per week; salarisschaal SA (€1.997 – €2.329 op basis van een 38-urige werkweek) van de cao-NU. Het IISG biedt aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 8,3 % eindejaarsuitkering, 8% vakantie-uitkering, een goede pensioenregeling en 6 weken vakantie op jaarbasis. 

Reactie: 

Je kunt je sollicitatie (brief met CV) tot en met 28 oktober 2018 sturen naar het e-mail adres: saresilient@bb.huc.knaw.nl attentie van Denise van der Werf (junior P&O Adviseur). Bij het onderwerp vermelden Student-Assistenten Resilient Diversity. 

Informatie is verkrijgbaar bij Matthias van Rossum (Senior Onderzoeker), mvr@iisg.nl

De sollicitatiegesprekken staan gepland op dinsdag 13 november. 

Meer informatie over het IISG vind je op socialhistory.org. 

Department: 
Research
Deadline: 
28 October 2018