Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NWO Grant voor onderzoek naar vroegmoderne diversiteit

Het IISG en de Universiteit Leiden krijgen 750.000 van NWO voor het project Veerkrachtige diversiteit. de regulering van raciale en religieuze diversiteit in het Nederlands wereldrijk, 1600-1800.

Het vroegmoderne Nederlandse wereldrijk kenmerkte zich door ongekende religieuze en raciale diversiteit. Dit project onderzoekt hoe de enorme verschillen in Aziatische en Atlantische koloniën werden gereguleerd in, en hoe het kwam dat de daarbij gebruikte oplossingen nog eeuwenlang impact hadden. De digitalisering en ontsluiting van unieke gerechtelijke archieven van koloniale vestigingen leidt daarvoor tot nieuwe antwoorden.

Vanuit het IISG zijn onderzoekers prof. dr. Ulbe Bosma (tevens Vrije Universiteit) en dr. Matthias van Rossum als aanvragers bij het project betrokken. Zij werken samen met prof. dr. Catía Antunes (hoofdaanvrager) en dr. Karwan Fatah-Black van de Universiteit Leiden.

Meer over het project

Hoe was de relatief kleine Republiek der Verenigde Nederlanden in staat succesvol een wereldrijk te besturen? En hoe komt het dat de controlemechanismen die hierbij werden ontwikkeld zo lang, zelfs na de val van het imperium, in gebruik zijn gebleven?

Het antwoord hierop ligt in het verklaren van het succes van de koloniale compagnieën (met name de WIC en de VOC) om migranten uit heel Europa aan te trekken en gelijktijdig overzeese samenlevingen tot samenwerking te bewegen. Uiteraard kwam hier geweld bij kijken, maar alleen geweld was niet genoeg om tot duurzame en productieve koloniën te komen. Overzee wisten bestuurders autochtone gemeenschappen onderdeel te maken van het rijk.  Er ontstonden religieus, cultureel en etnisch diverse samenlevingen.

De hierboven genoemde controlemechanismen worden bestudeerd op het niveau van de alledaagse interacties tussen mensen en de regulering door (lokale) overheden.

Er wordt daarom gekeken naar de koloniale handhavingspraktijken op het gebied van de volgende terreinen: mobiliteit, (seksuele)relaties en werk.  Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gedigitaliseerde bronnen van de gerechtshoven van de WIC en VOC. De gerechtelijke archieven van Cochin en Batavia worden momenteel door het IISG door indexatie ontsloten. Dit NWO-project biedt de mogelijkheid voor de voltooiing daarvan voor andere vestigingen.

De volledige titel van het onderzoeksproject is Resilient diversity: the governance of racial and religious plurality in the Dutch Empire (1600-1800). Het gaat in juni 2017 van start. Aan het IISG zullen voor het project een postdoc-onderzoeker, een promovendus en studentassistenten worden geworven.

Markt in Batavia, Beeckman, Rijksmuseum

 

Posted: 
20 December 2016