Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Presentatie Precaire Polder

Op 12 april jongstleden presenteerde het IISG het onderzoeksrapport Precaire Polder in De Balie in Amsterdam. Op de foto ziet u rechts (met microfoon) de moderator, Sandra Rottenberg. Links staan de leden van het onderzoeksteam (vlnr Rosa Kösters, Bob Scholte, Loran van Diepen, Moira van Dijk en Matthias van Rossum (projectleider).

Over het onderzoek
Het rapport is gebaseerd op een historisch vooronderzoek naar de recente geschiedenis van de (Nederlandse) vakbeweging, op basis van grotendeels nog niet ontsloten FNV-archieven. Het project was verkennend van aard en had een relatief kortlopende duur (een half jaar). Het was onderdeel van de samenwerking tussen FNV en IISG om het onderzoek naar de (historische) ontwikkeling van de vakbeweging in Nederland te bevorderen. Het was mogelijk dankzij subsidie van de FNV. Het IISG heeft dit onderzoek volledig onafhankelijk en zelfstandig uitgevoerd. 

Flex is niet van gisteren…
In Nederland heeft zich de afgelopen decennia een ingrijpende transformatie voltrokken, die nog niet voltooid is. Hierin kunnen vier sociaal-economische processen worden onderscheiden: globalisering, precarisering, robotisering en veranderend werkgeverschap. Processen die de vakbeweging voor belangrijke en zeer specifieke uitdagingen stellen. De vakbeweging staat anno 2018 dan ook volop in de aandacht. Debatten over globalisering en meer recent over de wereldwijd groeiende sociale ongelijkheid, maken het belang van vakbonden meer dan ooit duidelijk.

Het rapport laat zien dat juist onderzoek naar de recente geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging mogelijkheden biedt om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de gehanteerde werkwijzen van de FNV. Het geeft daarmee een voedingsbodem voor toekomstige (her)overwegingen. Het is een manier om een brug te slaan tussen de uitkomsten van historisch onderzoek en de huidige ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Debat
Het IISG wil niet alleen terugblikken op de praktijk en strategie van de FNV in het verleden, maar ook kijken naar wat dit betekent voor de toekomst van de arbeidsverhoudingen en vakbeweging in Nederland. Naar aanleiding van de presentatie van het verkennende onderzoeksrapport gingen deskundigen uit politiek, vakbeweging en wetenschap in debat. 

Posted: 
16 April 2018