Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Marx in UNESCO Register

De enige overgebleven handgeschreven pagina van het Communistisch Manifest (1848) van Karl Marx en de eerste druk van Das Kapital, deel I (1867), met handgeschreven correcties van Marx in de kantlijn, zijn toegevoegd aan het prestigieuze Memory of the World Register van UNESCO.  

De documenten - die al sinds 1938 worden bewaard door het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) - behoren tot de meest invloedrijke geschriften uit de wereldgeschiedenis en speelden een grote rol in de ontwikkeling van het socialisme, het communisme en andere revolutionaire bewegingen.

Henk Wals, directeur van het IISG: ‘‘De toevoeging van deze documenten aan het Memory of the World Register onderstreept het belang dat het IISG al meer dan 77 jaar hecht aan het bewaren en beschermen van vaak kwetsbare sociaal- en economisch-historische bronnen. Het IISG onderzoekt de wereldwijde geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen en bewaart op dat gebied materiaal van uiteenlopende stromingen en ideologieën. Hoe je tegenwoordig ook over Marx oordeelt: de invloed van zijn ideeën op het denken over arbeidsverhoudingen en economie is onmiskenbaar en voor miljarden mensen is dat nog steeds merkbaar in hun dagelijkse realiteit. Zonder Marx had de wereld er anders uitgezien. We zijn daarom blij met de beslissing van UNESCO om deze documenten op de lijst te zetten.’’

Memory of the World is een UNESCO-programma dat landen bijstaat bij het bewaren en duurzaam toegankelijk maken van documentair erfgoed. Het Register is de etalage van het programma en bevat documentair erfgoed met een uitzonderlijke betekenis voor de wereld, zoals bijvoorbeeld de Dagboeken van Anne Frank en de archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie.

Highlights over Marx op de IISG website:

Posted: 
19 June 2013