Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Mode- en kostuumgeschiedenis

Kleding wordt door maatschappij en cultuur bepaald en kan vaak een belangrijke indicatie zijn voor sociale en culturele processen.Men wil er dikwijls bewust of onbewust iets mee weergeven over de visie die men heeft op zichzelf of de omringende maatschappij. Om een voorbeeld te noemen: de grondlegger van het moderne Turkije Kemal Atatürk verbood aan het begin van de 20ste eeuw de fez, het hoofddeksel dat een eeuw eerder kenmerk was geworden van revolutionaire vernieuwingen in het Ottomaanse rijk.
Een van de grootste problemen bij historisch onderzoek naar mode is de beschikbaarheid van bronnen. Oorspronkelijke kledingstukken zijn schaars en geven zelden voldoende informatie. Van groot belang zijn daarom eigentijdse documenten over kleding en en kledingaccessoires. Dit materiaal vindt echter maar zelden zijn weg naar bibliotheek of museum. Collecties op dit gebied zijn schaars en als ze bestaan veelal het werk van verzamelaars.

Kleermaker en verzamelaar

Zo'n verzamelaar was J.H.J. van Deventer, kleermaker in Amsterdam. In zijn vak verwierf hij grote vermaardheid en zijn firma was jarenlang een begrip terwijl hij ook door zijn opleidingsschool voor het kleermakerbedrijf grote bekendheid genoot. Naast deze genoemde activiteiten ontwikkelde hij een grote interesse voor de geschiedenis van het vak. Dat bracht hem ertoe een omvangrijke collectie van boeken en tijdschriften bijeen te brengen. Behalve het technisch aspect van het kleermakersbedrijf had ook het economische zijn belangstelling. In de collectie Van Deventer vinden we dan ook, naast titels over carnavalskledij, reformkleding, schoenen, kapsels en pruiken, werken over de kleermakersgilden en de geschiedenis van de textielindustrie.

Afbeeldingen bekijken

De collectie bevat ook een groot aantal gravures van heren en dameskleding uit de periode 1830-1865. Uit deze collectie is een selectie gemaakt van 15 afbeeldingen.
Bekijk de gravures »

Catalogus van de Van Deventer Collectie

Van Deventer bepaalde in 1935 dat bij zijn overlijden de collectie zou overgaan in het bezit van de Economisch-Historische Bibliotheek. Hij overleed op 7 januari 1950.
In de jaren daarna is de collectie steeds, zij het op zeer bescheiden schaal, aangevuld.  In 1978 verscheen een inventarisatie van de collectie, de Katalogus van mode- en textielgeschiedenis. De catalogus is op onderwerp gerangschikt. Bekijk deze bijzondere catalogus:Catalogus Van Deventer Collectie [PDF]. U kunt de titels opvragen met het signatuur via de Studiezaal van het IISG. Informatie: vraag@iisg.nl.


 

Posted: 
2 February 2015