Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA Jaarboek 59 (1996)

NEHA-Jaarboek voor economische-, bedrijfs- en techniekgeschiedenis
ISSN: 
1380-5517
Year: 
1996
Volume: 
59


E.J. Fischer
In Memoriam Prof. Dr. J.H. van Stuijvenberg
6-13

C.A. Davids en B.P.A. Gales
Ter inleiding: ondernemersgeschiedenis in Nederland en België
15-20

Ferry M.M. De Goey
Ondernemersgeschiedenis in Amerika, Nederland en België (1940-1995). Trends in vraagstellingen, onderzoeksmethoden en thema's: een overzicht
21-65

Erik Buyst
De ondernemersfiguur in industrie en handel in België en diens bijdarge tot de maatschappelijke ontwikkeling
66-76

Ch. Vancoppenolle
De Kamers van Koophandel in België (1830 tot heden). Van officiële adviesorganen tot autonome dienstverlenende werkgeversorganisaties
77-94

Jacques van Gerwen
Een model voor macro-selectie voor bedrijfsarchieven
95-111

Paul M.M. Klep
Criteria voor selectie en acquisitie van bedrijfsarchieven
112-124

J.U. Van Wijngaarde
Model van macro-selectie voor bedrijfsarchieven: de reactie van een bedrijfsarchivaris
125-131

Marco H.D. Van Leeuwen
Amsterdam en de armenzorg tijdens de Republiek
132-161

L.A. Van der Valk
Zieken- en begrafenisfondsen in de negentiende eeuw: traditie en vernieuwing
162-210

J.R. Luurs
De aanleg van verharde wegen in Drenthe, Groningen en Friesland, 1825-1925
211-237

Jan Jacobs, Peter Groote en Jan-Egbert Sturm
Waren investeringen in infrastructuur produktief in Nederland (1850-1913)?
238-257

W.D. Post
De geschiedenis van het visafslagbedrijf te IJmuiden, 1899-1940
258-291

M. Schover
De Fiva als een bijzondere variant van collectieve verticale prijsbinding, 1928-1975
292-329

A. Kaijser
From Slochteren to Wassenaar: The creation of a natural gas regime in the Netherlands, 1960-1963
330-363

Curricula vitae van de auteurs
364-368