Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA Jaarboek 60 (1997)

NEHA-Jaarboek voor economische-, bedrijfs- en techniekgeschiedenis
ISSN: 
1380-5517
Year: 
1997
Volume: 
60


Cor Trompetter
Burgers en Boeren - Geld en Grond. De betekenis van burgerlijk kapitaal voor veranderende eigendomsverhoudingen in Twente 1760-1832
7-35

J.C.G.M. Jansen
Wilt U koffie of thee? Consumentengedrag in Maastricht in de achttiende eeuw
36-68

Peter Groote en Vincent Tassenaar
Infrastructurele vernieuwing en de levensstandaard in Drenthe, 1821-1904
69-95

Geurt Collenteur en Richard F.J. Paping
De arbeidsmarkt voor inwonend boerenpersoneel in het Groningse kleigebied 1830-1920
96-136

N.A. Van Horn
Het Indische handelshuis Bauermann in de negentiende eeuw
137-158

Hugo van Driel
Uitschakeling van de Nederlandse koffiehandel in de negentiende en twintigste eeuw?
159-203

G.F. Lörtzer
"De Leening van 1878": een doorbraak in de financiering van de rijksbegroting
204-225

Doreen J.G. Arnoldus
Nederlandse kartelvorming in de oliën- en vettenindustrie in de jaren dertig
226-257

Paul Ingenbleek
Marketing als bedrijfshistorische invalshoek: de case van Vlisco in West-Afrika, 1900-1996
258-284

H. Buiter
"Hoogviadukten in het polderland?" De introductie van de autosnelweg in Nederland
285-306

Hein A.M. Klemann
De legale en illegale productie in de landbouw 1938-1948
307-338

Johan W. Schot, Wybren Verstegen en Ernst Homburg
Naar een techniekhistorisch overzichtswerk voor de twintigste eeuw. Een contextuele geschiedenis van de techniek voor Nederland internationaal vergeleken
339-377

Luchien Karsten
De ondernemer, diens taal en de controle over tijd
378-403

Curricula vitae van de auteurs
404-408