Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA Jaarboek 62 (1999)

NEHA-Jaarboek voor economische-, bedrijfs- en techniekgeschiedenis
ISSN: 
1380-5517
Year: 
1999
Volume: 
62


Clé Lesger
De mythe van de Hollandse wereldstapelmarkt in de zeventiende eeuw
6-25

Guy Dejongh
Revolutie, immobilisme of geleidelijkheid? De landbouwontwikkeling in het Noordzeegebied, 1750-1850. Een historiografische verkenning
26-50

Jan-Pieter Smits, Edwin Horlings en Jan Luiten van Zanden
Sprekende cijfers! De Historische Nationale Rekeningen van Nederland, 1807-1913
51-110

C.A. Mandemakers
Om de laatste eer. Het Noord-Brabantsch Begrafenis-Fonds en de sociale verhoudingen in het schoenmakersdorp Besoyen, 1870
111-137

Adri Albert De la Bruhèze en Frank Veraart
Fietsen en verkeersbeleid. Het fietsgebruik in negen Westeuropese steden in de twintigste eeuw
138-172

Peter Boomgaard
Het Javaanse boerenbedrijf, 1900-1940
173-185

Hille Toxopeus
Landbouwkundig onderzoek, het algemeen proefstation voor de landbouw, apl
186-210 Gé H.A. Prince
Landbouwvoorlichting en onderwijs als onderdelen van de koloniale welvaartspolitiek
211-230

Thomas J. Lindblad
Macro-economische beschouwingen over de voedselproductie op Java, circa 1914-1940
231-248

Ingrid Vledder, Eddy Houwaart en Ernst Homburg
Particuliere laboratoria in Nederland. Deel 1: Opkomst en bloei, 1865-1914
249-290

Kees Boersma
De ontwikkeling van de röntgentechnologie in de beginjaren van het Philips' Natuurkundig Laboratorium
291-318

Henk van Zon
Hinder maar geen hinderwet. De mijnen en het milieu, 1910-1965
319-350

Keetie E. Sluyterman
Nederlandse bedrijfsgeschiedenis, de oogst van vijftien jaar
351-387

Johan A. van der Lugt
Het commerciële bankwezen in Nederland in de twintigste eeuw - Een historiografisch overzicht
388-421

Curricula vitae van de auteurs
422-426