Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA Jaarboek 64 (2001)

NEHA-Jaarboek voor economische-, bedrijfs- en techniekgeschiedenis
ISSN: 
1380-5517
Year: 
2001
Volume: 
64


Paul M.M. Klep
Reculturalisation' in economic and social history?
6-27

P.H.H. Vries
The role of culture and institutions in economic history: can economics be of any help?
28-60

J.R. Goody
Culture and the economy: Landes and the Wealth of Nations
61-74

Arthur P. Wolf
Culture, culture, culture
75-85

Willem Frijhof
Uneasy history: some reflections on ego, culture, and social institutions
86-107

John F. Wilson
Business cultures and business performance: A British perspective
108-123

C.M. Kooij
De wet op de suikeraccijns in de praktijk: De ontwikkeling van de Nederlandse (biet)suikerindustrie opnieuw bezien, 1820-1860
124-153

W. van den Broeke en Elise van Nederveen Meerkerk
Spoorlijnen en geldstromen. Een onderzoek naar de financiers van de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij 1845-1890
154-177

Jan Jacobs en Jan-Pieter Smits
Conjunctuurbewegingen in Nederland gedurende de negentiende eeuw - met een internationale vergelijking
178-199

Merijn Knibbe
De ontwikkeling van de voedselsituatie in Nederland, 1851-1950
200-226

Renk Vermeij
Gedwongen tempo. De lopende band in Nederland tot de Tweede Wereldoorlog
227-257

Eric Berkers
Pedante theoretici' en 'monteurs van steenachtige materialen'. Vakopleiding van bouwvakarbeiders in Nederland, ca. 1900-1970
258-285

Hugo van Driel en Johan Schot
Regime-transformatie in de Rotterdamse graanoverslag
286-318

Curricula Vitae
319-322