Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA Jaarboek 65 (2002)

NEHA-Jaarboek voor economische-, bedrijfs- en techniekgeschiedenis
ISSN: 
1380-5517
Year: 
2002
Volume: 
65


Guus J. Borger
Maakbaar Nederland
6-12

Petra J.E.M. Van Dam
Maakbaarheid en Nieuwe Natuur, 1000-2000. De dynamische geschiedenis van het Hollandse veenweidegebied
13-31

Arie de Kraker
Zeeuws-Vlaanderen als strategisch manipuleerbaar landschap
32-48

A.J. Geurts
Waardering voor jong polderland. De inrichting van het landschap in negentiende- en twintigste-eeuwse droogmakerijen
49-78

Pierre Eijgelshoven
De mythe van verborgen tekorten: een dwaaltocht van Betz door de rekeningen van de begrotingen van 1813-1818 van het Koninkrijk der Nederlanden
79-109

Edwin Horlings
The International Trade of a Small and Open Economy. Revised Estimates of the Imports and Exports of Belgium, 1835-1990
110-142

M.M.G. Fase en J. Mooij
Het samenspel tussen het bankwezen in het Hollands Noorderkwartier en de Nederlandsche Bank 1865-1997
143-168

Stephane Hosten en Reginald Loyen
"Sauvons Anvers!" De maritieme toegangsweg van de haven van Antwerpen vanuit bedrijfshistorisch perspectief (1870-1940)
169-200

Doreen J.G. Arnoldus
Opvolging en strategie in Nederlandse familiebedrijven, ca. 1880-1970
201-223

Ferry M.M. De Goey en Hans Simons
Transactiekosten in theorie en praktijk. De kosten van het Handelsregister in de twintigste eeuw
224-255

Peter van Baalen en Luchien Karsten
Interdisciplinariteit, professies en Amerikanisering. Een geschiedenis van het ontstaan van de Nederlandse bedrijfskunde
256-304

Ewout Frankema en Peter Groote
De modernisering van het Nederlandse wegennet. Nieuwe perspectieven op de ontwikkelingen voor 1940
305-328

Curricula Vitae
329-334