Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Zending naar Zuid-Afrika vertrokken / Shipment to South Africa on its way

De afgelopen weken ben ik druk geweest met het voorbereiden van een grote zending dubbel archiefmateriaal naar Zuid-Afrika: boeken en brochures, periodieken, posters, dia's, etc. - in totaal meer dan 100 verhuisdozen en pakketten (zie de foto's). Geadresseerd aan het South African History Archive (SAHA) in Johannesburg, dat zorg draagt voor de verdere distributie van een deel van het materiaal naar het ANC-archief, de Nelson Mandela Foundation en andere (onderzoeks)instellingen in Zuid-Afrika. De zending vertrekt begin volgende week uit Rotterdam en zal naar verwachting in de tweede helft van maart in Johannesburg aankomen.

The past two months I have been preparing a shipment of spare copy archival materials to South Africa: books and brochures, periodicals, posters, slides, etc. - over 100 moving boxes and parcels (see pictures). They are addressed to the South African History Archive (SAHA) in Johannesburg, which takes care of the distribution of some of the materials to the ANC archives, the Nelson Mandela Foundation and other (research) institutions in South Africa. The shipment is leaving Rotterdam harbour next week and is expected to arrive in Johannesburg in the second half of March.