Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Browse website

Een goede oudedagsvoorziening is een teken van beschaving. Maar kunnen we er op vertrouwen dat deze ook in de toekomst behouden blijft? Of keren we terug naar de tijd waarin oud zijn vaak betekende... [Event]
Despite labour history's flourishing since the 1960s an essential aspect of workers' lives has been virtually overlooked: their constant struggle for protection from threats to their way of life,... [Publication]