Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Browse website

Lancering website Agnes Jongerius (historica en voorzitter FNV) lanceerde de website Vakbeweging in de Oorlog.  Vakbeweging in de Oorlog is een websiteproject van het IISG en de Stichting Vrienden... [Event]
Studiedag Tussen 1999 en 2003 stelde het ministerie van VWS een niet onaanzienlijk bedrag beschikbaar voor historisch onderzoek naar de repressie van homoseksuelen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In... [Event]
Presentatie Website Op 27 april 2005 start het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland. Daarmee wordt een uniek monument op internet gelanceerd waarin gegevens zijn opgenomen van alle joden... [Event]
The conference explored the transnational dimensions of mutiny and maritime radicalism during the great cycle of war and revolution beginning in the mid-1750s, progressing through the eras of the... [Event]
The conference was convened jointly by the Center for Documents and Research Services of the Iran Ministry of Foreign Affairs and the International Institute of Social History. Programme:First... [Event]
De Nederlandse kranten kennen een lange traditie van politieke prenten, tekeningen die commentaar leveren op het nieuws. Hier zijn prenten verzameld van diverse tekenaars uit diverse Nederlandse... [Image gallery]
De Koude Oorlog en de strijd in Vietnam hebben een enorme hoeveelheid propaganda-posters opgeleverd. China, Sovjet-Rusland en Cuba, de communistische landen die Noord-Vietnam steunden, stelden de... [Image gallery]
IntroducciónLa conocida como 'Ley de la Memoria Histórica' de España aprobada en octubre de 2007 ha renovado de manera significativa el interés por la investigación sobre la Guerra Civil Española. Su... [Collection guide]
No quedaba otra opción. Justo antes de acabar la Guerra Civil Española (1936-1939) los anarquistas y anarco-sindicalistas de la CNT-FAI conseguían sacar sus archivos fuera del país, almacenados en... [Collection highlight]
Het IISG ontving een collectie rond de sociaal-democraat en zionist Eliazer (Leo) Frank. Frank  werd geboren in Groningen 1908 in een arm Joods gezin. Aanvankelijk Zionist, werkte hij vanuit... [Collection highlight]

Pages