Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA-Bulletin 1 (1987) no.1

NEHA-bulletin: orgaan ten behoeve van de economische geschiedenis in Nederland
ISSN: 
0920-9875
Year: 
1987
Volume: 
1
Issue: 
1


E.J. Fischer
Voorwoord
7-8

J. Thomas Lindblad
Ten geleide
9-10

KRONIEK

Hubert P.H. Nusteling
Negende Internationale Congres van Economische Geschiedenis
11-14

Hubert P.H. Nusteling
'Driestromenland in historisch bedrijf'
14-15

J. Thomas Lindblad
Computer in de geschiedenis
15-16

Maatschappijgeschiedenis
17

Promoties
18-19

BOEKBESPREKINGEN

Wantje Fritschy
J.D. Tracy, A financial revolution in the Habsburg Netherlands; 'Renten' and 'renteniers' in the County of Holland, 1515-1565
20-21

J.J. Seegers
F. Crouzet, The first industrialists: the problem of origins
21-22

Herman de Jong
R. Kloosterman, Werkloosheid in Nederland 1920-1939
22-24

J.L. van Zanden
G. Bombach, Post-war economic growth revisited
24-26

J. Thomas Lindblad
G. Reynolds, Economic growth in the Third World, 1850-1980
26-28

Peter Boomgaard
A. van Schaik, Colonial control and peasant resources in Java, agricultural involution reconsidered
28-29

VERSCHENEN LITERATUUR
30-36

AANWINSTENLIJST 1986
37-54