Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA-Bulletin 1 (1987) no.2

NEHA-bulletin: orgaan ten behoeve van de economische geschiedenis in Nederland
ISSN: 
0920-9875
Year: 
1987
Volume: 
1
Issue: 
2


Erik Bloemen
Van vele markten thuis. Naar aanleiding van: A. Heerding, Geschiedenis van de N.V. Philips' Gloeilampen-fabrieken. Deel II (1891-1922). Een onderneming van vele markten thuis
7-9

KRONIEK

Herman de Jong
Groei en krimp in de Nederlandse economie
10-12

Herman de Jong
Bedrijven en ondernemers belicht
12-15

E.J. Fischer
De toekomst van het vak
15-17

Computer en geschiedenis
17

Th.L.M. Engelen
Het Europese bevolkingscongres
17-19

BOEKBESPREKINGEN

Hubert P.H. Nusteling
The dynamics of urban decline in the late middle ages and early modern times. Economic response and social effects
20-22

K.E. Sluyterman
J. Vogel, Een ondernemend echtpaar in de achttiende eeuw. Pieter Merkman jr. en Isabella van Leeuwarden, de Haarlemse garenlintindustrie
22-23

J.J. Seegers
N.F.R. Crafts, British economic growth during the industrial revolution
24-25

Ben Gales
R.R. Fremdling, Technologischer Wandel und internationaler Handel im 18. und 19. Jahrhundert. Die Eisenindustrien in Grossbritannien, Belgien, Frankreich und Deutschland
25-27

J. Thomas Lindblad
P. Boomgaard, Children of the colonial State; Population growth and economic development in Java 1795-1880
27-30

Hubert P.H. Nusteling
R.T. Griffiths (red.), The Netherlands and the gold standard 1931-1936
30-31

J.L. van Zanden
J.M.M.J. Clerx, Nederland en de liberalisatie van het handels- en betalingsverkeer (1945-1958)
31-33

J.L. van Zanden
P. van der Eng, De Marshall-hulp. Een perspectief voor Nederland 1947-1953
31-33

VERSCHENEN LITERATUUR
34-40

JAARVERSLAG NEHA 1986
41-48