Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA-Bulletin 10 (1996) no.2

NEHA-bulletin : tijdschrift voor de economische geschiedenis in Nederland
ISSN: 
0920-9875
Year: 
1996
Volume: 
10
Issue: 
2


Pierre van der Eng
Challenging changes. Current themes in the economic history of Indonesia
89-113

BOEKBESPREKINGEN

M. Duijvendak
Derek H. Aldcroft and Steven Morewood, Economic Change in Eastern Europe since 1918
114-115

L. de Ligt
R.S. Bagnall en B.W. Frier, The demography of Roman Egypt
115-118

J. Hannes
J. Barendregt, T. Langenhuijzen, Ondernemend in Risico. Bedrijfsgeschiedenis van Nationale Nederlanden 1845-1995
118-120

J. Hannes
J.L.J.M. van Gerwen, N.H.W. Verbeek, Voorzorg & de Vruchten. Het verzekeringsconcern AMEV: zijn wortels en vertakkingen van 1847 tot 1995
118-120

O.S. Knottnerus
M.J.E. Blauw, Van Friese grond. Agrarische eigendoms- en gebruiksverhoudingen en de ontwikkelingen in de Friese landbouw in de negentiende eeuw
120-123

M.M.G. Fase
Ch.P. Blitch, Allyn Young: the peripatetic economist
123-125

F. Broeze
Gordon H. Boyce, Information, mediation and institutional development. The rise of large-scale enterprise in British shipping, 1870-1919
125-127

C. Lesger
F.W. Carter, Trade and urban development in Poland. An economic geography of Cracow, from its origins to 1795
127-128

J. Materné
E. Gemmill en N. Mayhew, Changing Values in Medieval Scotland. A Study of Prices, Money and Weights and Measures
128-130

J. Frieswijk
M.A.W. Gerding, Vier eeuwen turfwinning. De verveningen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel tussen 1550 en 1950
130-132

J. Materné
A.J.S. Gibson en T.C. Smout, Prices, Food and Wages in Scotland 1550-1780
132-135

C. Lesger
R. Grassby, The business community of seventeenth-century England
135-136

J. Hannes
P. Groote, Kapitaalvorming in infrastructuur in Nederland 1800-1903
136-138

H. Klemann
Bart van der Herten, Michel Oris, Jan Roegiers, Nijver België. Het industriële landschap omstreeks 1850
138-140

G.P.J. Verbong
A.N. Hesselmans, De ware ingenieur. Clarence Feldmann, Delfts hoogleraar en grondlegger van de provinciale elektriciteitsvoorziening
140-142

P. Dehing
W.L. Korthals Altes, Van pond Hollands tot Nederlandse gulden
142-145

R. Filarski
A. Kunz, J. Armstrong (eds.), Inland navigation and economic development in nineteenth-century Europe
145-147

J. Kerkhoven
J.R. Leinenga, Arctische walvisvangst in de achttiende eeuw. De betekenis van Straat Davis als vangstgebied
147-149

E. Horlings
Agnes Lewe, "Invoer te lande verboden". Een verkenning van de handel over landwegen tussen Nederland en de Pruisische
provincies Rheinland en Westfalen 1836-1857

149-151

P.D. 't Hart
K. Mandemakers, O. Boonstra (red.), De levensloop van de Utrechtse bevolking in de 19e eeuw
151-153

G. Reudink
H.K. Roessingh, A.H.G. Schaars, De Gelderse landbouw beschreven omstreeks 1825. Een heruitgave van het landbouwkundig deel van de Statistieke beschrijving van Gelderland (1826)
153-155

R.C. Michie
A.J. Veenendaal Jr, Slow Train to Paradise: How Dutch Investment helped build American railroads
155-157

VERSCHENEN LITERATUUR
158-168

WERK IN UITVOERING

Willem van den Broeke
Regionale geschiedenis in uitvoering
169-170

Chantal Vancoppenolle
Nieuwe initiatieven in de bedrijfsgeschiedenis in Vlaanderen
171-172

Marco van Leeuwen
Vijf eeuwen zekerheid in Nederland
172

T. Koen
Luchtfotografie: een andere dimensie
173-182

KRONIEK
183-185

REGISTER OVER DE JAARGANGEN 6 (1992) - 10 (1996)
186-195