Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA-bulletin 12 (1998) no.1

NEHA bulletin voor de economische geschiedenis in Nederland
ISSN: 
0920-9875
Year: 
1998
Volume: 
12
Issue: 
1


F. Broeze
At Sea and ashore: a review of the historiography of modern shipping
3-37

BOEKBESPREKINGEN

H. Klemann
I.J. Blanken, Geschiedenis van Philips Electronics N.V. Deel IV (1935-1950) Onder Duits Beheer
38-39

H. Kaptein
H. Brand, Over macht en overwicht. Stedelijke elites in Leiden (1420-1510)
39-41

J.M. van Winter
D.E.H. de Boer, E.H.P. Cordfunke, e.a. (red.), Holland en het water in de middeleeuwen. Strijd tegen het water en beheersing en gebruik van het water
41-42

J. Barendregt
Th.G.J.M. van de Burgt, De Bank for International Settlements te Bazel, 1930-1948
42-43

W. van den Broeke
J. Dankers, J. Verheul, Twee eeuwen op weg. Van Gend & Loos 1796-1996
43-46

G. Trienekens
J.C. Dekker, Zuivelcoöperaties op de zandgronden in Noord-Brabant en Limburg, 1892-1950. Overleven door samenwerking en modernisering. Een mentaliteitsstudie
46-47

V. Enthoven
R. Fagel, De Hispano-Vlaamse wereld. De contacten tussen Spanjaarden en Nederlanders, 1496-1555
47-48

J.P. Smits
Th. van de Klundert, Groei en instituties. Over de oorzaken van economische ontwikkeling
48-49

J. Touwen
G. Knaap, Shallow waters, rising tide. Shipping and trade in Java around 1775
49-50

A.M. van der Woude
M. North, Art and commerce in the Dutch Golden Age
51

P. Brood
J.Th. de Smidt, e.a. (red.), Van tresorier tot thesaurier-generaal. Zes eeuwen financieel beleid in handen van een hoge Nederlandse ambtsdrager
51-52

P. van der Eng
Jeroen Touwen, Extremes in the Archipelago: Trade and Economic Development in the Outer Islands of Indonesia, 1900-1942
52-54

Hein Klemann
J.L. van Zanden, Een klein land in de 20e eeuw. Economische geschiedenis van Nederland 1914-1995
54-55

VERSCHENEN LITERATUUR
56-65

FOTOKATERN

Irene Jacobs
Nedlloyd fotocollectie 50.000 foto's digitaal
66-72