Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA-Bulletin 12 (1998) no.2

NEHA bulletin voor de economische geschiedenis in Nederland
ISSN: 
0920-9875
Year: 
1998
Volume: 
12
Issue: 
2


F. Crouzet and I. Lescent-Giles
French economic history in the past 20 years
75-101

BOEKBESPREKINGEN

A. Taselaar
Anne Booth, The Indonesian economy in the nineteenth and twentieth centuries. A history of missed opportunities
102-103

P. Groote
A. Bosch, W. van der Ham (red.), Twee Eeuwen Rijkswaterstaat, 1798-1998
103-105

J.P. Smits
S.N. Broadberry, The productivity race. British manufacturing in international perspective, 1850-1990
105-106

B. de Vries
Herman Kaptein, De Hollandse textielnijverheid 1350-1600. Conjunctuur en continuïteit
106-108

J. van Maarseveen
Hein A.M. Klemann (red.), Mooie jaarcijfers. Enige onderzoeksresultaten betreffende de Nederlandse economische ontwikkeling tijdens de Tweede Wereldoorlog
108-109

G. Trienekens
J. Korsten, Standhouden door veranderingen: de Limburgse Land- en Tuinbouwbond als behartiger van agrarische belangen, 1896-1996
109-110

P.H.H. Vries
David S. Landes, The wealth and poverty of nations
110-112

Oscar Gelderblom
M. Leidelmeijer, Van suikermolen tot grootbedrijf. Technische vernieuwing in de Java-suikerindustrie in de negentiende eeuw
113-114

A.A.J. Scheffers
M.S. Polak, Historiografie en economie van de "muntchaos". De muntproductie van de Republiek (1606-1795)
114-116

M. Rutten
Gijsbert Oonk, Ondernemers in ontwikkeling. Fabrieken en fabrikanten in de Indiase katoenindustrie, 1850-1930
116-118

H. Dibbits
A. Schuurman, J. de Vries, e.a. (red.), Aards geluk. De Nederlanders en hun spullen, 1550-1850
118-120

H. Deceulaer
Cor Trompetter, Agriculture, Proto-Industry and Mennonite Entrepreneurship. A History of the Textile Industries in Twente, 1600-1815
120-121

P. Groote
A.J. Veenendaal jr., De ijzeren weg in een land vol water; beknopte geschiedenis van de spoorwegen in Nederland 1834-1958
121-123

P. Groote
Onno de Wit, Telefonie in Nederland 1877-1940; Opkomst en ontwikkeling van een grootschalig technisch systeem
123-124

J.C. Dekker
Reactie op de bespreking van J.C. Dekker, Zuivelcoöperaties op de zandgronden in Noord-Brabant en Limburg, 1892-1950. Overleven door samenwerking en modernisering. Een mentaliteitsstudie door G. Trienekens
124-126

VERSCHENEN LITERATUUR
126-134

WERK IN UITVOERING

B. Gales
Internationalisering en verzekeringsgeschiedenis
135

Jacques van Gerwen
Zekerheid in Nederland 1500-2000
136