Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA-bulletin 13 (1999) no.1

NEHA bulletin voor de economische geschiedenis in Nederland
ISSN: 
0920-9875
Year: 
1999
Volume: 
13
Issue: 
1


Grietjie Verhoef
Ekonomiese geskiedenis van Suid-Afrika: 'n historiografiese oorsig'
3-18

CONCURRENTIE IN DE BEDRIJFSGESCHIEDENIS IN DISCUSSIE

A. redactioneel
19

Keetie E. Sluyterman en Jan Luiten van Zanden
B. Concurrentie in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis
20-39

E.J. Fischer
C. Het thema 'concurrentie' in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis: een emotionele of een zakelijk-wetenschappelijke gedachtenwisseling?
40-61

BOEKBESPREKINGEN

I.H. Stamhuis
Gerard Alberts, Jaren van berekening. Toepassingsgerichte initiatieven in de Nederlandse wiskundebeoefening 1945-1960
62-63

L. van der Valk
Sandra Bos, "Uyt liefde tot malcander." Onderlinge hulpverlening binnen de Noord-Nederlandse gilden in internationaal perspectief (1570-1820)
63-65

Merijn Knibbe
A.H. Crijns, Van overgang naar omwenteling in de Brabantse land- en tuinbouw 1950-1985
65-67

R.F.J. Paping
J.H.N. Elerie, Weerbarstig land; een historisch-ecologische landsschapsstudie van Koekange en de Reest
67-69

S. Marzagalli
Marie-Christine Engels, Merchants, Interlopers, Seamen and Corsairs. The Flemish Community in Livorno and Genoa (1615-1635)
69-71

Cor Trompetter
L. van der Ent, W. Fritschy, Gewestelijke financiën ten tijde van de Republiek der verenigde Nederlanden, Deel 2 Drenthe (1602-1795)
71-72

D. Luyten
Jacques van Gerwen, Marco H.D. van Leeuwen (red.), Studies over zekerheidsarrangementen. Risico's, risicobestrijding en verzekeringen in Nederland vanaf de Middeleeuwen
72-74

H. Deceulaer
F.M.M. Hendrickx, "In order not to fall into poverty". Production and Reproduction in the Transition from Proto-industry to Factory Industry in Borne and Wierden (the Netherlands), 1800-1900
74-75

J.K.T. Postma
Tom Pfeil, Tot redding van het vaderland, Het primaat van de Nederlandse overheidsfinanciën in de Bataafs-Franse tijd 1795-1810
76-77

W. van den Broeke
Peter Priester, Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw circa 1600-1910
77-79

Bart van Ark
Graeme D. Snooks, The dynamic Society. Exploring the sources of global change
79-81

B. de Graaff
Arjen Taselaar, De Nederlandse koloniale lobby. Ondernemers en de Indische politiek 1914-1940
81-83

Ferry de Goey
Lammert Vrielink, The Pathfinder. Strategy Paths and Resources in Their Territory Through Time
83-84

J.Thomas Lindblad
George M. Welling, The Prize of Neutrality; Trade relations between Amsterdam and North America 1771-1817; A study in computational history
84-86

VERSCHENEN LITERATUUR
87-90

OPGEDIEPT

H.L.J. Looijesteijn
Jeroen Blaak, Memoriaal ofte mijn levensaijsinghe. Hermanus Verbeeck (1621-1681)
91-92

WERK IN UITVOERING
93-94

VOORAANKONDIGING CONGRESSEN

Entrepreneurship and Institutions in a comparative perspective: Europe and Asia, 16th-20th centuries
95

BIBLIOGRAFIE

C. Koninckx
Maritieme historiografie onder zeil. Wegwijs in de maritiem-historische literatuur van de laatste kwart eeuw
96-126