Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA-bulletin 13 (1999) no.2

NEHA bulletin voor de economische geschiedenis in Nederland
ISSN: 
0920-9875
Year: 
1999
Volume: 
13
Issue: 
2


Manon van der Heijden
Stadsrekeningen, stedelijke financiën en historisch onderzoek
129-166

M. Knibbe
Paul Brusse, Overleven door ondernemen. De agrarische geschiedenis van de Over-Betuwe, 1650-1850
167-169

W.H. TeBrake
Petra J.E.M. van Dam, Vissen in veenmeren. De sluisvisserij op aal tussen Haarlem en Amsterdam en de ecologische transformatie in Rijnland 1440-1530
169-170

P. Dehing
Maurits A. Ebben, Zilver, brood en kogels voor de koning. Kredietverlening door Portugese bankiers aan de Spaanse kroon, 1621-1665
170-172

P. Clement
B. Erwich, J.G.S.J. van Maarseveen (red.), Een eeuw statistieken. Historisch-methodologische schetsen van de Nederlandse officiële statistieken in de twintigste eeuw
172-173

N.A. van Horn
P.A. Geljon, Een zeer persoonlijk effectenhuis. Het Haagse Lissa & Kann 1800-1966
173-175

D. Luyten
J. van Genabeek, Met vereende kracht risico's verzacht. De plaats van onderlinge hulp binnen de negentiende-eeuwse particuliere regelingen van sociale zekerheid
175-177

J. Beenakker
W.M. Gijsbers, Kapitale ossen. De internationale handel in slachtvee in Noordwest Europa (1300-1750)
177-179

H. Deceulaer
Gecorrigeerd: F.M.M. Hendrickx, "In order not to fall into poverty". Production and Reproduction in the Transition from Proto-industry to Factory Industry in Borne and Wierden (the Netherlands), 1800-1900
179-181

C.A. Davids
Marjolein Kool, Die conste vanden getale. Een studie over Nederlandstalige rekenboeken uit de vijftiende en zestiende eeuw, met een glossarium van rekenkundige termen
181-182

Bart van Ark
J. Thomas Lindblad, Foreign Investment in Southeast Asia in the Twentieth Century
183-184

Marco H.D. van Leeuwen
Anne E.C. MacCants, Civic Charity in a Golden Age. Orphan care in Early Modern Amsterdam
184-185

A.C. Lauring-Knudsen
Johan H. Molengraaf, Boeren in Brussel. Nederland en het Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid 1958-1971
186-188

Lex Heerma van Voss
Ruth Oldenziel, Making Technology Masculine. Men, Women and Modern Machines in America, 1870-1945
188-189

R.M. Albers
Keetie Sluyterman, Joost Dankers, e.a., Het coöperatieve alternatief. Honderd jaar Rabobank 1898-1998
189-191

Jan Peet
Joh. de Vries, W. Vroom, e.a. (red.), Wereldwijd bankieren. ABN AMRO 1824-1999
191-193

E.J. Fischer
D.C.J. van der Werf, Banken, bankiers en hun fusies. Het ontstaan van de Algemene Bank Nederland en de Amsterdam-Rotterdam Bank, een studie in fusiegedrag over de periode 1950-1964
193-195

VOORAANKONDIGINGEN CONGRESSEN
195