Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA-bulletin 14 (2000) no.2

NEHA bulletin voor de economische geschiedenis in Nederland
ISSN: 
0920-9875
Year: 
2000
Volume: 
14
Issue: 
2


REDACTIONEEL
267-268

ARTIKELEN

Geoffrey Jones
A New History of Unilever
269-275

Francisca de Haan
'Homo economicus' of pater familias? Een pleidooi voor meer cultuur in de bedrijfsgeschiedenis
276-283

BESPREKINGEN

Peter Hoppenbrouwers
B.J.P. van Bavel, Transitie en continuïteit. De bezitsverhoudingen en de plattelandseconomie in het westelijk gedeelte van het Gelderse rivierengebied, ca. 1300-ca. 1570
284-287

Marieke Rensman
Adrienne van den Boogaard, Configuring the Economy. The Emergence of Modelling Practice in the Netherlands, 1920-1955
287-288

Erik van der Vleuten
Willem van der Ham, Heersen en Beheersen. Rijkswaterstaat in de twintigste eeuw
288-290

Ben Gales
Geoffrey G. Jones, Unique Firms in a global Economy. Does the history of business matter to its future?
290-291

Jeroen Touwen
Joost Jonker, Keetie Sluyterman, Thuis op de wereldmarkt. Nederlandse handelshuizen door de eeuwen heen
291-293

Wantje Fritschy
C. Lesger, L. Noordegraaf, Ondernemers en bestuurders. Economie en politiek in de Noordelijke Nederlanden in de Late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd
293-294

Hein Klemann
Patrick Nefors, Industriïle collaboratie in België. De Galopindoctrine, de emissiebank en de Belgische industrie in de Tweede Wereldoorlog
295-296

Boudien de Vries
Arie van der Schoor, Stad in aanwas. Geschiedenis van Rotterdam tot 1813
296-299

Boudien de Vries
Paul van der Laar, Stad van formaat. Geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en twintigste eeuw
296-299

Bart van Ark
J.-P. Smits, E, Horlings, a.o., Dutch GNP and its components, 1800-1913
299-301

Edwin Horlings
Irene van Staveren, Caring for Economics. An Aristotelian perspective
301-302

Hélène Winkelman
Mirelle Thijsen, Humanistische fotografie en het geluk van de alledaagsheid. Het Nederlandse bedrijfsfotoboek 1945-1965
302-304

Lex Heerma van Voss
Hilde van Wijngaarden, Zorg voor de kost: Armenzorg, arbeid en onderlinge hulp in Zwolle 1650-1700
304-306

Harry Lintsen
Jan Luiten van Zanden, Arthur van Driel, Nederland 1780-1914. Staat, instituties en economische ontwikkeling
306-308

Hélène Winkelman
S.T. Olivier, Goud op het spoor
308-309

VOORAANKONDIGINGEN
310-311

Inhoud NEHA-Bulletin 2000, nr. 1
313-314