Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA-bulletin 15 (2001) no.2

NEHA bulletin voor de economische geschiedenis in Nederland
ISSN: 
0920-9875
Year: 
2001
Volume: 
15
Issue: 
2


Jan Luiten van Zanden
Economische groei in Holland tussen 1500 en 1800
65-76

BESPREKINGEN

Berry Dongelmans
Arianne Baggerman, Een lot uit de loterij. Familiebelangen en uitgeverspolitiek in de Dordtse firma A. Blussé en Zoon, 1745-1823
77-78

Wim Ravesteijn
Toon Bosch, Om de macht over het water. De nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving 1798-1849
79-80

Bas van Bavel
S.R. Epstein, Freedom and Growth. The Rise of States and Markets in Europe
80-83

Joost Jonker
M. Gontard, La Bourse de Paris (1800-1830)
83-84

Hendrika Lautenbach
Hans Gooszen, A demographic history of the Indonesian archipelago, 1880-1942
85-86

Hélène J.M. Winkelman
Tina Hammer-Stroeve, Familiezoet. Vrouwen in een ondernemerselite Enschede 1800-1940
87-88

A.J. Veenendaal jr.
Bart van der Herten, Michelangelo van Meerten en Greta Verbeurgt (red.), Sporen in België. 175 jaar spoorwegen, 75 jaar NMBS
88-90

Koen Vossen
Peter Heyrman, Middenstandsbeweging en beleid in België 1918-1940. Tussen vrijheid en regulering
90-91

Karel Davids
Els Jacobs, Koopman in Azië. De handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18de eeuw
91-93

Guy Coppieters
A. Knotter en W. Rutten, Maakbaar Limburg. De constructie van een samenleving in een eeuw van uitersten
93-95

Vibeke Kingma
Albert Kort, Geen cent te veel: armoede en armenzorg op Zuid-Beveland, 1850-1940
95-97

Jasper Faber
H. Lintsen (red.), Research tussen vetkool en zoetstof: zestig jaar DSM Research 1940-2000
97-98

Lex Heerma van Voss
Patrick O'Brien, Derek Keene, e.a. (red.), Urban Achievement in Early Modern Europe. Golden Ages in Antwerp, Amsterdam and London
98-100

Anil Khosla
Tetsuji Okazaki, Masahiro Okuno-Fujiwara (eds.), The Japanese economic system and its historical origins
100-101

Marjolein 't Hart
Mark Ormrod, Margaret Bonney, a.o. (eds.), Crises, revolutions and self-sustained growth. Essays in European fiscal history, 1130-1830
101-103

Richard W. Unger
Karl Gunnar Persson, Grain markets in Europe, 1500-1900: integration and deregulation
103-104

Peter Scholliers
Vincent Tassenaar, Het verloren Arcadia. De biologische levensstandaard in Drenthe, 1815 - 1860
105-107

Janneke Hermans
Pascal Verhoest, Openbare telecommunicatie 1798-1998. Twee eeuwen politieke economie van het netwerkbeheer in België
107-108

Joost Jonker
B.W. de Vries, Of mettle and metal, from court Jews to world-wide industrialists

Hélène J.M. Winkelman
Tony van der Meulen, Anders nog iets? De teloorgang van de middenstand
109-110