Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA-bulletin 16 (2002) no.2

NEHA bulletin voor de economische geschiedenis in Nederland
ISSN: 
0920-9875
Year: 
2002
Volume: 
16
Issue: 
2


Keetie Sluyterman en Onno de Wit
Werk in uitvoering: Nederland als gast- en thuisland voor multinationale ondernemingen
59-68

Oscar Gelderblom
Uitdagingen voor de vroegmoderne ondernemersgeschiedenis
69-81

BESPREKINGEN

Joost Jonker
Doreen Arnoldus, Family, family firm, and strategy, six Dutch family firms in the food industry, 1880-1970
82-85

Patricia Vanden Eeckhout
Nele Bracke, Bronnen voor de industriële geschiedenis. Gids voor Oost-Vlaanderen (1750-1945)
85-86

Hilde Krips-van der Laan
Margreet van der Burg, 'Geen tweede boer'. Gender, landbouwmodernisering en onderwijs aan plattelandsvrouwen in Nederland, 1863-1968
86-88

René van der Voort
Piet Clement, Government consumption and investment in Belgium: 1830-1940: the reconstruction of a database
88-89

Manon van der Heijden
Johan Dambruyne, Mensen en centen. Het 16de-eeuwse Gent in demografisch en economisch perspectief
89-90

Henk den Heijer
Johan Francke, Utiliteyt voor de gemeene saake. De Zeeuwse commissievaart en haar achterban tijdens de Negenjarige Oorlog, 1688-1697
90-92

Machteld de Metsenaere
Gertjan de Groot, Fabricage van verschillen. Mannenwerk, vrouwenwerk in de Nederlandse industrie (1850-1940)
92-94

Hans Mol
D.J. Henstra, The evolution of the money standard in medieval Frisia. A treatise on the history of the systems of money of account in the former Frisia (c.600-c.1500)
94-96

Boudien de Vries
Steven King en Geoffrey Timmins, Making sense of the Industrial Revolution. English economy and society 1700-1850
96-97

Frans Huijzendveld
Han Knapen, Forests of Fortune? The environmental history of Southeast Borneo, 1600-1880
97-99

Jan Laplasse
Ton Oosterhuis, Niet om het gewin, maar voor het gezin. De geschiedenis van de verbruikscoöperatie in Nederland vanaf 1865
99-101

Karin Bijsterveld
Peter van Overbeeke, Kachels, geisers en fornuizen. Keuzeprocessen en energieverbruik in Nederlandse huishoudens, 1920-1975
101-102

Keetie Sluyterman
Mary B. Rose, Firms, Networks and Business Values. The British and American Cotton Industries since 1750
102-104

Ferry de Goeij
Pier Angelo Toninelli (ed.), The rise and fall of state-owned enterprise in the Western world
104-106

Cor Trompetter
Jan F. Voerman, Verstedelijking in het Oost-Groningse Veengebied 1800-1940
106-107

Jacques van Gerwen
Joh. de Vries, Hooggebergte der IJdelheid. Bedrijfshistorische herinneringen
107-108

M.M.G. Fase
H.C.Wytzes, En het geld verantwoordt alles: een financiële geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden
108-110

Jeroen Touwen
Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 2001
110

OVERIG

Jeroen Touwen
Verslag XIII Economic History Congress, Buenos Aires
111-112