Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA-bulletin 17 (2003) no.1

NEHA bulletin voor de economische geschiedenis in Nederland
ISSN: 
0920-9875
Year: 
2003
Volume: 
17
Issue: 
1


Hugo K. s'Jacob
Visies op de VOC en het jubileum van 2002
3-14

BESPREKINGEN

Eric Geerkens
Agnès D'Angio, Schneider et Cie et la naissance de l'ingénierie. Des pratiques internes à l'aventure internationale 1836-1949
15-17

Ton de Graaf
Margaret Ackrill en Leslie Hannah, Barclays: The Business of Banking 1690-1996
17-19

Hans Buiter
F. Baudet, Utrecht in bedrijf. De economische ontwikkeling van stad en regio en de Kamer van Koophandel, 1852-2002
19-20

Remi van Schaïk
Wim Blockmans en Peter Hoppenbrouwers, Eeuwen des onderscheids. Een geschiedenis van middeleeuws Europa
20-21

Jan Peet
K.P. Companje, Convergerende belangen. Belangenbehartiging van de zorgverzekeraars in historisch perspectief 1900-2001
21-22

Hein Klemann
François Crouzet, A History of the European Economy, 1000-2000
22-24

Hein Klemann
E. Damsgaard Hansen, European Economic History. From Mercantilism to Maastricht and beyond
22-24

Mila Davids
Jasper Faber, Kennisverwerving in de Nederlandse industrie, 1870-1970
25-27

Doreen Arnoldus
Frans van Gaal, Spanning in de polder. 55 jaar CAO-ontwikkeling in de metaal- en elektrotechnische industrie
27-28

Oscar Gelderblom
R. Harris, Industrializing English Law. Entrepreneurship and Business Organization 1720-1844
28-30

Elise van Nederveen Meerkerk
Bridget Hill, Women Alone. Spinsters in England, 1660-1850
30-31

Cees de Voogd
A.J. Hoving en A.A. Lemmers, In tekening gebracht. De achttiende-eeuwse scheepsbouwers en hun ontwerpmethoden
31-33

Roger De Peuter
Clé Lesger, Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand. Kooplieden, commerciële expansie en verandering in de ruimtelijke economie van de Nederlanden ca. 1550-ca. 1630
33-35

Jacques van Gerwen
Pauline Micheels, De vatenman. Bernard van Leer (1883-1958)
36-37

Wantje Fritschy
C.R. Pennell, Morocco since 1830. A history
37-39

Frank Caestecker
Judith Roosblad, Vakbonden en immigranten in Nederland (1960-1997)
39-41

Hanno Brand
Peter Stabel, Bruno Blondé en Anke Greve (red.), International trade in the Low Countries (14th-16th centuries). Merchants, organisation, infrastructure
41-44

J.N.F.M. à Campo
Jeroen Touwen, Shipping and Trade in the Java Sea Region 1870-1940. A Collection of Statistics on the major Java Sea Ports
44-45

Loes van der Valk
Karel Veraghtert & Brigitte Widdershoven, Twee eeuwen solidariteit. De Nederlandse, Belgische en Duitse ziekenfondsen tijdens de negentiende en twintigste eeuw
45-46

Sandra Bos
Ingrid van der Vlis, Leven in armoede. Delftse bedeelden in de zeventiende eeuw
46-48