Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA-bulletin 17 (2003) no.2

NEHA bulletin voor de economische geschiedenis in Nederland
ISSN: 
0920-9875
Year: 
2003
Volume: 
17
Issue: 
2


Peter Scholliers
De krampachtige relatie tussen industriële archeologie en economische geschiedenis: een renovatie-essay
3-21

Kees Mandemakers
Historische steekproef Nederlandse bevolking (HSN)
22-30

BESPREKINGEN

Charles Jeurgens
Eric Berkers, Technocraten en bureaucraten. Ontwikkeling van organisaties en personeel van Rijkswaterstaat, 1848-1930
31-33

Ferry de Goey
I.J. Blanken, Een industriële wereldfederatie. Geschiedenis van Koninklijke Philips Electronics N.V. Deel V (1950-1970)
33-34

Jasper Faber
Kees Boersma, Inventing structures for industrial research: a history of the Philips Nat.Lab. 1914-1946
34-36

René van der Voort
Joost Dankers, Jos van der Linden, e.a., Spaarbanken in Nederland. Ideëen en organisatie, 1817-1990
36-38

Arjen Taselaar
Howard Dick, Vincent J.H. Houben, e.a., The Emergence of a National Economy. An Economic History of Indonesia, 1800-2000
38-40

Gerarda Westerhuis
Paul Frentrop, Corporate governance 1602-2002. Ondernemingen en hun aandeelhouders sinds de VOC
41-42

Merijn Knibbe
H.M.L. Geurts, Herman Derk Louwes (1893-1960). Burgemeester van de Nederlandse landbouw
43-45

Gijsbert Oonk
Ferry de Goey, Jan Willen Veluwenkamp, Entrepreneurship and Institutions in Europe and Asia 1500-2000
45-46

Hans Visser
T. de Graag, J. Jonker, e.a, European banking overseas, 19th-20th Century
46-47

Cor Trompetter
Francisca de Haan, Een eigen patroon. Geschiedenis van een Joodse familie en haar bedrijven, ca. 1800-1964
48-49

Oscar Gelderblom
J.I. Israel, Diasporas within a diaspora. Jews, Crypto-Jews and the World Maritime Empires (1540-1740)
49-50

René A. Belderbos
J. Thomas Lindblad (ed.), Asian Growth and Foreign Capital: Case Studies from Eastern Asia
51-52

Filip Vermeylen
John Michael Montias, Art at Auction in 17th Century Amsterdam
52-53

Lex Heerma van Voss
David Ormrod, The Rise of Commercial Empires. England and the Netherlands in the Age of Mercantilism, 1650-1770
53-55

Chantal Vancoppenolle
J. Peet, E. van Nederveen Meerkerk, Een peertje voor de dorst. Geschiedenis van het Philips Pesioenfonds
55-56

Milja van Tielhof
Noortje de Roy van Zuydewijn, Van koopman tot icoon. Johan van der Veken en de Zuid-Nederlandse immigranten in Rotterdam rond 1600
56-57

Milja van Tielhof
Yves Segers, Reginald Loyen, e.a. (red.), Op weg naar een consumtiemaatschappij. Over het gebruik van voeding, kleding en luxegoederen in België en Nederland (19e-20e eeuw)
58-59

Fia Dieteren
Woodruff D. Smith, Consumption and the Making of Respectability 1600-1800
59-61

Dirk Luyten
Milja van Tielhof, Banken in bezettingstijd. De voorgangers van ABN AMRO tijdens de Tweede Wereldoorlog en de periode van rechtsherstel
61-63

Jacques van Gerwen
Chantal Vancoppenolle (red.), Een succesvolle onderneming. Handleiding voor het schrijven van een bedrijfsgeschiedenis
63-64

Jacques van Gerwen
Joop Visser, Mies van Jaarsveld, e.a. (red.), Rotterdamse ondernemers 1850-1950
64-65

Jeroen Touwen
Michael Wintle, An economic and social history of the Netherlands 1800-1920. Demographic, economic and social transformation
65-67