Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA-Bulletin 2 (1988) no.1

NEHA-bulletin: orgaan ten behoeve van de economische geschiedenis in Nederland
ISSN: 
0920-9875
Year: 
1988
Volume: 
2
Issue: 
1


J.L. van Zanden
De toekomst van het vak
7-12

KRONIEK

J. Thomas Lindblad
Studievereniging Sociaal-economische geschiedenis
13

J. Thomas Lindblad
India en Indonesië
13-14

Erik Bloemen
Bedrijfsgeschiedenis
14

G.A. Collenteur
Geschiedenis en Informatica
15-17

J. Thomas Lindblad
Tiende Congres van Economische Geschiedenis
17-19

De a.i.o.-opleiding
19

Promoties
19-21

Aankondigingen
21

BOEKBESPREKINGEN

Leo Noordegraaf
H.A. Diederiks en D.J. Noordam e.a., Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat. De modernisering van West-Europa sinds de vijftiende eeuw
22-25

J.L. van Zanden
P.C. van Royen, Zeevarenden op de koopvaardijvloot omstreeks 1700
25-28

Peter Priester
J. Bieleman, Boeren op het Drentse zand 1600-1900. Een nieuwe visie op de 'oude' landbouw
28-29

Pim Kooij
J.L. van Zanden, De industrialisatie in Amsterdam 1825-1914
29-31

J.L. van Zanden
G.P. den Bakker, Th. Huitker e.a., Macro-economische ontwikkelingen 1921-1939 en 1969-1985
31-32

J. Thomas Lindblad
L.A. Davis en R.A. Huttenback, Mammon and the pursuit of empire. The political economy of British imperialsm, 1860-1912
32-35

R. Papstein
D.K. Fieldhouse, Black Africa 1945-1980. Economic decolonization and arrested development
35-37

VERSCHENEN LITERATUUR
38-45

AANWINSTENLIJST 1987
46-60