Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA-Bulletin 2 (1988) no.2

NEHA-bulletin: orgaan ten behoeve van de economische geschiedenis in Nederland
ISSN: 
0920-9875
Year: 
1988
Volume: 
2
Issue: 
2


R.T. Griffiths en J.J. Seegers
Spreken(de) cijfers? Een beschouwing over het nationaal inkomen in de pre-statistische periode
67-77

KRONIEK

Jacques van Gerwen
Werken met bedrijfsarchieven
78-79

J.L. van Zanden
Reële lonen
79

J.L. van Zanden
Landbouw in Holland
79-80

P.M.M. Klep
Ancien Régime
80-81

John J. McCusker
Lonen en prijzen
81-82

H.J. de Jong
Eenheid in Nederlands verleden?
82-86

Jacques van Gerwen
NEHA-Zuid
86-87

Contemporanisten
87-88

Maatschappijgeschiedenis
88-89

Geschiedenis en computer
89

Beste dissertatie
89-90

BOEKBESPREKINGEN

P.W. de Neeve
W. Jongman, The economy and society of Pompeii
91-94

M.C. 't Hart
R.W. Goldsmith, Premodern financial systems. A historical comparative study
94-95

M. Müller
U. Wengenroth, Unternehmensstrategien und technischer Fortschritt. Die deutsche und britische Stahlindustrie 1865-1895
95-97

J.L. van Zanden
J. Blomme, De economische ontwikkeling van de Belgische landbouw 1880-1980
97-98

H.H. Vleesenbeek
E.S.A. Bloemen, Scientific managemant in Nederland 1900-1930
98-100

E.S.A. Bloemen
J. Hogan, The Marshall Plan. America, Britain, and the reconstruction of Western Europe, 1947-1952
100-102

VERSCHENEN LITERATUUR
samengesteld door H. de Jong en J.J. Seegers
103-111

JAARVERSLAG NEHA 1987
112-119