Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA-Bulletin 3 (1989) no.1

NEHA-bulletin: orgaan ten behoeve van de economische geschiedenis in Nederland
ISSN: 
0920-9875
Year: 
1989
Volume: 
3
Issue: 
1


Wim Blockmans
Economisch systemen en staatsvorming in pre-industrieel Europa
7-19

KRONIEK

J.J. Seegers
Studievereniging Sociaal-economische geschiedenis
20-21

Erik Bloemen
Bedrijfsgeschiedenis
21

Jacques van Gerwen
Bedevaart naar het graf van Thomas Ainsworth
22

Promoties
23

Lopend onderzoek
24-29

BOEKBESPREKINGEN

Thera Wijsenbeek-Olthuis
M.C. 't Hart, In quest for funds. Warfare and state formation in the Netherlands, 1620-1650
30-33

Eddy H.G. van Cauwenberghe
J.M.F. Fritschy, De patriotten en de financiën van de Bataafse Republiek. Hollands krediet en de smalle marges voor een nieuw beleid (1795-1801)
33-35

Hubert P.H. Nusteling
S.J. Toirkens, Schijn en werklijkheid van het bezuiniging-beleid 1975-1986
35-37

Erik Bloemen
F.A.M. Messing, Geschiedenis van de mijnsluiting in Limburg. Noodzaak en lotgevallen van een regionale herstructurering, 1955-1975
37-39

Johan Schot
M. Bakker, Ondernemerschap en vernieuwing. De Nederlandse bietsuikerindustrie 1858-1919
39-41

Johan Schot
G.P.J. Verbong, Technische innovaties in de katoendrukkerij en - ververij in Nederland 1835-1920
39-41

J.L. van Zanden
B. Eichengreen, T.J. Hatton (red.), Interwar unemployment in international perspective
41-42

J.Thomas Lindblad
C.H. Feinstein en S. Pollard (red.), Studies in capital formation in the United Kingdom 1750-1920
43-44

W.L. Korthals Altes
J.Th. Lindblad, Between Dayak and Dutch. The economic history of southeast Kalimantan 1880-1942
44-46

VERSCHENEN LITERATUUR
47-54

AANWINSTENLIJST 1988
samengesteld door J.J. Seegers
55-79