Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA-Bulletin 3 (1989) no.2

NEHA-bulletin: orgaan ten behoeve van de economische geschiedenis in Nederland
ISSN: 
0920-9875
Year: 
1989
Volume: 
3
Issue: 
2


THEMA

R.R. Fremdling en H.J. de Jong
Het raadsel van de gouden standaard
87-102

KRONIEK

J.L. van Zanden
Nieuw netwerk 'Europa tijdens het Interbellum'
103

J.Thomas Lindblad
Koloniale staatsvorming
103-104

Pit Dehing
History and computing
104-105

Erik Bloemen
Economische integratie in Europa
105-106

Co Seegers
Opening NEHA/IISG gebouw
106

J.L. van Zanden
Economic growth in small countries
107

Joost Jonker
Studievereniging Sociaal-economische geschiedenis
107-109

NHDA congres
109

Tiende congres van de International Economic History Association
109-110

Prijzen
110

BOEKBESPREKINGEN

W. Eizinga
Joh. de Vries, Geschiedenis van De Nederlandsche Bank. Deel V, 1914-1948. Deel 1 Visserings tijdvak 1914-1931
111-116

Joost Jonker
G. Toniolo (ed.), Central banks' independence in historical perspective
116-119

Co Seegers
J.A. Faber (red.), Het spoor. 150 jaar spoorwegen in Nederland
119-122

Co Seegers
G.H. Jansen (red.), Verzonken spoor. Gesprekken met oud-medewerkers van de spoorwegen
119-122

Hubert P.H. Nusteling
S.W. Verstegen, Gegoede ingezetenen. Jonkers en geërfden op de Veluwe tijdens Ancien Regime, Revolutie en Restauratie (1650-1830)
123-124

Jan Bieleman
Ph. Kint, Prometheus aangevuurd door Demeter. De economische ontwikkeling van de landbouw in Oost-Vlaanderen 1815-1850
124-126

J.Thomas Lindblad
A. Booth, Agricultural development in Indonesia
127-128

VERSCHENEN LITERATUUR
samengesteld door Herman de Jong en Co Seegers
129-137

JAARVERSLAG NEHA 1988
138-160