Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA-Bulletin 4 (1990) no.1

NEHA-bulletin: orgaan ten behoeve van de economische geschiedenis in Nederland
ISSN: 
0920-9875
Year: 
1990
Volume: 
4
Issue: 
1


E.S.A Bloemen
De economische integratie van West-Europa, 1945-1957
7-17

BOEKBESPREKINGEN

Ruggero Ranieri
R.T. Griffiths (red.), The Netherlands and the integration of Europe 1945-1957
8-20

J.L. van Zanden
R.E. Cameron, A concise economic history of the world. From paleolithic times to the present
20-22

J.R. Bruijn
J.I. Israel, Dutch primacy in world trade, 1585-1740
22-25

P.M.M. Klep
M.A.W. Gerding (red.), Geschiedenis van Emmen en Zuidoost-Drenthe
25-27

Hille de Vries
C.S. Maier, In search of stability. Explorations in historical political economy
27-29

A.C.A.M. Bots
J.L. van Zanden, R.T. Griffiths, Economische geschiedenis van Nederland in de 20e eeuw
29-33

Joost Jonker
J.Th.M. Houwink ten Cate, red., Bruins' Berlijnse besprekingen. Een selectie uit het archief van prof: mr.dr. G. W.J. Bruins, in het bijzonder de jaren 1924-1930
33-34

Th. Stevens
A.H.P. Clemens, J.Th. Lindblad (red.), Het belang van de Buitengewesten. Economische expansie en koloniale staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands-Indië 1870-1942
34-36

J.Thomas Lindblad
A. Maddison, G. Prince (eds.), Economic growth in Indonesia 1820-1940
36-38

Phil Kint
Reactie op de recensie door J. Bieleman, Prometheus aangevuurd door Demeter
39-41

VERSCHENEN LITERATUUR
samengesteld door Herman de Jong en Co Seegers
42-50

KRONIEK

Hubert P.H. Nusteling
Congres 'Europese eenwording in historisch perspectief'
51-52

Co Seegers
Bedrijfsgeschiedenis
52

Lopend onderzoek 1989/1990
53-56

Promoties 1989
56-57

Studiedag integrale geschiedenis
58

Symposium universitaire leerboeken
58

AANWINSTENLIJST 1989
samengesteld door Co Seegers
59-66