Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA-Bulletin 4 (1990) no.2

NEHA-bulletin: orgaan ten behoeve van de economische geschiedenis in Nederland
ISSN: 
0920-9875
Year: 
1990
Volume: 
4
Issue: 
2


K.E. Sluyterman
Onderzoek van historici naar multinationale ondernemingen
73-87

BOEKBESPREKINGEN

P.W.N.M. Dehing
D. Glasner, Free banking and monetary reform
88-90

Waldo Heilbron
G. Oostindie, Roosenburg en Mon Bijou. Twee Surinaamse plantages, 1720-1870
90-92

J.L. van Zanden
M. Goossens, De economische ontwikkeling van de Belgische landbouw in regionaal perspectief, 1812-1846
93-94

Marijn van Hoorn
W.H.P.M. van Hooff, In het rijk van de Nederlandse Vulcanus. De Nederlandse machinenijverheid 1825-1914. Een historische bedrijfstakverkenning en De Nederlandse machinefabrieken, 1825-1914. Overzicht en bibliografie
94-95

W. Fritschy
T.J. Boschloo, De productiemaatschappij. Liberalisme, economische wetenschap en het vraagstuk der armoede in Nederland 1800-1875
95-97

Pierre van der Eng
P. Boomgaard, J.L. van Zanden, Food crops and arable lands, Java 1815-1942
97-99

A.J. Veenendaal jr.
M. Wilkins, The history of foreign investment in the United States 1914
99-101

P.E. de Hen
H. Klemann, Tussen Reich en empire. De economische betrekkingen van Nederland met zijn belangrijkste handelspartners: Duitsland, Groot-Brittannie en Belgie en de Nederlandse handelspolitiek, 1929-1936
101-103

H. Klemann
I. Cassiers, Croissance, crise et regulation en economie ouvert. La Belgique entre les deux guerres
103-105

Joost Jonker
C.A. Wurm (ed.), lnternationale Kartelle und Aussenpolitik. Beiträge zur Zwischenkriegszeit. International cartels and foreign policy. Studies on the Interwar period
105-107

W.L. Korthals Altes
A.J. van Straaten, Veertig jaar monetaire en financiele analyse door De Nederlandsche Bank 1947-1986
107-109

H.J. de Jong
O. Boonstra, P. Doorn e.a., Voortgezette statistiek voor historici
109-111

Ben Gales
J.F.E. Blasing, Hoofdlijnen van de moderne bedrijfsgeschiedenis
111-114

VERSCHENEN LITERATUUR
samengesteld door Herman de Jong en Co Seegers
115-120

KRONIEK

Co Seegers
NEHA jaarvergadering
121

Joost Jonker
Tiende congres van de International Economic History Association
121-124

J. Thomas Lindblad
Food for the world
124-125

Joost Jonker
Studievereniging Sociaal-economische geschiedenis
125

Zeeuwse historische prijs
126

Paul C. van Royen
De Sonttolregisters op microfilm
126-127

NEHA JAARVERSLAG1989
128-141