Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA-Bulletin 5 (1991) no.2

NEHA-bulletin : tijdschrift voor de economische geschiedenis in Nederland
ISSN: 
0920-9875
Year: 
1991
Volume: 
5
Issue: 
2

J. Hannes
Het verzekeringswezen in Belgie 1819-1914. Een inleiding
85-96

Maarten Duijvendak
Naar aanleiding van … H. Righart (red.), De trage revolutie. Over de wording van industriële samenlevingen
96-100

RECENSIES

C.A. Davids
J. Mokyr, The lever of riches. Technological creativity and economic progress
101-104

Wantje Fritschy
L. Neal, The rise of financial capitalism. International capital markets in the Age of Reason
104-106

A. Callewaert
J. Foreman-Peck (red.), New perspectives on the late Victorian economy. Essays in quantitative economic history 1860-1914
107-109

Erik Bloemen
A.D. Chandler, jr., Scale and scope. The dynamics of industrial capitalism
109-110

N.A. van Horn
H. James, H. Lindgren en A. Teichova, red., The role of banks in the interwar economy
111-112

R. Ranieri
J. Gillingham, Coal, steel and the rebirth of Europe 1945-1955. The German and French from Ruhr conflict to economic community
113-115

M.M.G. Fase
F. Deutscher, R.G. Hawtrey and the development of macro economics
116-117

J.H. van Stuijvenberg
Reactie naar aanleiding van het verschijnen van J.W. Drukker, Waarom de crisis hier langer duurde en de recensie daarvan door R.T. Griffiths
118-120

VERSCHENEN LITERATUUR
H.J. de Jong en J.J. Seegers
121-127

WERK IN UITVOERING

Peter Scholliers
Koopkracht in de 18e, 19e en 20ste eeuw. Eerste studiedag van de N.F.W.O.-Contactgroep
128-131

KRONIEK

Joost Jonker
Cities of finance
132

H.J. de Jong
Conferentie European historical economics association
133-134

N.A. van Horn
Banks and customers
134-135

H.J.M. Winkelman
Studiedag van de Studievereniging voor sociaal-economische geschiedenis
135-136

J. Thomas Lindblad
Economische geschiedenis van Indonesië
136-138

Het elfde congres van de International Association of Economic History
138-139

REGISTER

Register over de jaargangen 1 (1987) - 5 (1991)
140-146

NEHA JAARVERSLAG 1990
147-159