Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA-Bulletin 6 (1992) no.1

NEHA-bulletin : tijdschrift voor de economische geschiedenis in Nederland
ISSN: 
0920-9875
Year: 
1992
Volume: 
6
Issue: 
1


H.P.H. Nusteling
Strijd om de commerciële suprematie in de zeventiende en achttiende eeuw
5-23

BOEKBESPREKINGEN

Jan Lucassen
A. Knotter, Economische transformatie en stedelijke arbeidsmarkt. Amsterdam in de tweede helft van de negentiende eeuw
24-26

J.L. van Zanden
Y.S. Brenner, a.o. (eds.), Income distribution in historical perpective
26-28

Hein Klemann
A. Maddison, Dynamic forces in capitalist development. A long run comparative view
28-29

Dieter Ziegler
W.R. Lee (ed.), German industry and German industralisation
29-31

J.L. van Zanden
P. Priester, De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910
31-33

Pierre van der Eng
A. Booth, e.a. (eds.), Indonesian economic history in the Dutch colonial era
33-34

J. Mooij
P.J.M. Teeuwen, Uit aarde geschapen. Aspecten van bedrijfsbeleid in de keramische nijverheid
34-36

Keetie E. Sluyterman
E.J. Fischer, e.a., Bestemming Semarang. Geschiedenis van de textielfabrikanten Gelderman in Oldenzaal, 1817-1970
36-38

G.P. van de Ven
K.J.F.M. Jeurgens, De Haarlemmermeer, een studie in planning en beleid
38-40

Bob de Graaff
P. Post, Japanse bedrijvigheid in Indonesië, 1868-1942. Structurele elementen van Japans vooroorlogse economische expansie in Zuidoost Azië
40-42

E.S.A. Bloemen
H.F.J.M. van den Eerenbeemt, e.a., Van boterkleursel naar kopieer-systemen. De ontstaansgeschiedenis van Océ-van der Grinten, 1877-1956
42-44

Co Seegers
A. van der Zwan, Goudriaan in botsing met NS. Verslag van een vaderlandse Watergate affaire
44-45

H. Muntjewerff
P.Th. van de Laar, Financieringsgedrag in de Rotterdamse maritieme sector 1945-1960
45-46

R. Fremdling
J. Leaman, The political economy of West Germany, 1945-1985
46-47

W.L. Korthals Altes
W.F.V. Vanthoor, Een oog op Holtrop. Grondlegger van de Nederlandse monetaire analyse besproken
47-49

VERSCHENEN LITERATUUR
samengesteld door Joost Jonker en Co Seegers
50-55

WERK IN UITVOERING
door Karine Rager en Luc Van Massenhove
56

KRONIEK

Algemene Ledenvergadering NEHA
57

Thema-dag Symposium 'Amsterdam de volgende twintig jaren'
57

Studiedag van de Studievereniging voor sociaal-economische geschiedenis 1992
57

Monetary history and computing
57-58

Congres Nederlands Historisch Genootschap 1992
58

Conferentie Stichting Maatschappijgeschiedenis 1993
58

Economisch-historische studies aan de Rijksuniversiteit Utrecht
58-59

Overzicht van lopend onderzoek 1991/92
59-60

Overzicht van promoties in 1991
60-62

AANWINSTENLIJST
samengesteld door Co Seegers
63-74