Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA-Bulletin 6 (1992) no.2

NEHA-bulletin : tijdschrift voor de economische geschiedenis in Nederland
ISSN: 
0920-9875
Year: 
1992
Volume: 
6
Issue: 
2


Jan Bieleman
Landbouwgeschiedenis in Nederland. Twee nieuwe, regionale studies over de Nederlandse landbouw-geschiedenis; een 'state of the art' in het regionale en regionaliserende agrarisch-historisch onderzoek van de negentiende en twintigste eeuw
79-87

Hille de Vries
De landbouwgeschiedenis in Nederland na 1945. Een institutioneel kader
88-93

BOEKBESPREKINGEN

C. Lesger
T.H. Lloyd, England and the German Hanse, 1157-1611. A study of their trade and commercial diplomacy
94-95

P.W. Klein
J.L. van Zanden, Arbeid tijdens het handelskapitalisme. Opkomst en neergang van de Hollandse economie 1350-1850
95-98

Hubert P.H. Nusteling
D. Ebeling, Der Holländerholzhandel in den Rheinlanden. Zu den Handelsbeziehungen zwischen den Niederlanden und dem westlichen Deutschland im 17. und 18. Jahrhundert
98-100

P. Dehing
I.J.A. Nijenhuis, Een joodse "philosophe". Isaac de Pinto (1717-1787) en de ontwikkeling van de politieke economie in de Europese Verlichting
100-102

Ida J.A. Nijenhuis
A. Brewer, Richard Cantillon. Pioneer of economic theory
102-103

R.H. van der Voort
B. Vogler, e.a. (eds.), L'histoire des caisses d'épargne européennes. I. Les origines des caisses d'épargne 1815-1848
103-105

Pierre van der Eng
P. Alexander, e.a. (eds.), In the shadow of agriculture. Non-form activities in the Javanese economy, past and present
105-107

Joost Jonker
R.E. Cameron, V.I. Bovykin (eds.), International banking 1870-1914
107-108

J.P.B. Jonker
Y. Cassis (ed.), Finance and financiers in European history, 1880-1960
107-108

Harry Garretsen
D.E. Moggridge, Maynard Keynes. An economist's biography
108-111

J.M.M.J. Clerx
E.S.A. Bloemen (red.), Het Benelux-effect. België, Nederland en Luxemburg en de Europese integratie, 1945-1957
111-113

Hein A.M. Klemann
A. Tylecote, The long wave in the world economy. The present crisis in historical perspective
113-115

Richard F.J. Paping
H.A.M. Klemann, Economie voor historici: een inleiding
115-117

VERSCHENEN LITERATUUR
118-124

WERK IN UITVOERING
door Wantje Fritschy
125-126

KRONIEK
127-133

JAARVERSLAG 1991
134-147