Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA-Bulletin 7 (1993) no.1

NEHA-bulletin : tijdschrift voor de economische geschiedenis in Nederland
ISSN: 
0920-9875
Year: 
1993
Volume: 
7
Issue: 
1


Jan Blomme en Peter Scholliers
De economische geschiedenis van België tijdens de nieuwste tijd. Onderzoektrends in de jaren tachtig
5-38

BOEKBESPREKINGEN

C. Lesger
C. Schnurmann, Kommerz und Klüngel, Der Englandhandel Kölner Kaufleute in 16. Jahrhundert
39-40

J. Blomme
J. Bieleman, Geschiedenis van de landbouw in Nederland 1500-1950. Veranderingen en verscheidenheid
40-43

J. Kok
F. van Poppel, Trouwen in Nederland. Een historisch-demografische studie van de 19e en vroeg-20e eeuw
43-46

R.F.T. Paping
E. Vanhaute, Heiboeren; Bevolking, arbeid en inkomen in de 19de-eeuwse Kempen
46-49

G. Vanthemsche
J. Kymmell, Geschiedenis van de algemene banken in Nederland 1860-1914. Deel I 1860-1864
49-51

P. van der Laar
M. Davies, Belief in the sea. State encouragement of British merchant shipping and shipbuilding
51-53

J.P.B. Jonker
S.D. Chapman, Merchant enterprise in Britain from the Industrial Revolution to World War I
53-54

F. Broeze
J.N.F.M. à Campo, Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Stoomvaart en staatsvorming in de Indonesische archipel 1888-1914
54-56

H.J. de Jongh
J. van Gerwen, De Centrale centraal. Geschiedenis van De Centrale Arbeiders- Verzekerings- en Depositobank opgericht in 1904 tot aan de fusie in de Reaal Groep in 1990
57-59

J. van Gerwen
Repliek
59-60

M. Schrover
Chantal Vancoppenolle, Tussen paternalistische zorg en zakelijk management. C.J. Honig als eindpunt van persoonsgericht sociaal ondernemersgedrag in een Zaans familiebedrijf (1930-1957)
60-62

E.S.A. Bloemen
M. Margairaz, L'Etat, les finances et l'économie. Histoire d'une conversion, 1932-1952
G. Bossuat, La France, l'aide américaine et la construction européenne, 1944-1954

62-64

A.G. Harryvan
G. de Vylder, Trade policy and the search for textile markets. The case of the Benelux and India 1945-1992
64-65

W. Asbeek Brusse
A.S. Milward, The European rescue of the nation-state
66-68

VERSCHENEN LITERATUUR
69-72

WERK IN UITVOERING

Leo Noordegraaf
Een speurtocht naar economische geschiedschrijving in Nederland in de negentiende eeuw
73-85

KRONIEK
onder redactie van H.J. de Jong
86-89

Overzicht van lopend onderzoek 1992/93
89-90

Overzicht van promoties in 1992
90-91

AANWINSTENLIJST
door Co Seegers
92-101