Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA-Bulletin 7 (1993) no.2

NEHA-bulletin : tijdschrift voor de economische geschiedenis in Nederland
ISSN: 
0920-9875
Year: 
1993
Volume: 
7
Issue: 
2


Jean-Pierre Dormois
Late Victorian British economic performance in the continental mirror
107-122

BOEKBESPREKINGEN

A.J. Veenendaal jr.
H. Pohl (ed.), Deutsche Börsengeschichte
123-125

A.J. Veenendaal jr.
G. de Clercq (red.), Ter beurze. Geschiedenis van de aandelenhandel in Belgie, 1300-1990
123-125

A. van der Woud
F.H. Horsten, Historische wegenatlas van Nederland 16e tot 19e eeuw
125-126

F. de Goey
W. Lazonick, Business organization and the myth of the market economy
126-128

P.C. Emmer
A. van Stipriaan, Surinaams contrast: roofbouw en overleven in een Caraïbische plantagekolonie, 1750-1863
128-132

N.A. van Horn
C.A.M. Wijtvliet, Expansie en dynamiek, de ontwikkeling van het Nederlandse handelsbankwezen 1860-1914
132-133

A. Clemens
E. Buyst, An economic history of residential building in Belgium between 1890 and 1961
133-135

H. Klemann
W. Boeschoten, Hoofdlijnen van de economische geschiedenis van Nederland 1900-1990
135-136

E.S.A. Bloemen
E. Bussière, La France, la Belgique et l'organisation économique de l'Europe, 1918-1935
136-138

H.J. de Jong
B. Eichengreen, Golden fetters. The gold standard and the Great Depression, 1919-1939
138-141

L. Karsten
I.J. Blanken, De ontwikkeling van de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken tot elektrotechnisch concern
141-144

H. van der Wee
J. Barendregt, The Dutch money purge. The monetary consequences of German occupation and their redress after liberation, 1940-1952
144-146

E. Schoorl
J. van Daal, A. Heertje (red.), Economic thought in the Netherlands: 1650-1950
146-148

E. Vanhaute
Reactie naar aanleiding van de bespreking van Richard F.J. Paping van E. Vanhaute, Heiboeren. Bevolking, arbeid en inkomen in de 19de-eeuwse Kempen (Brussel, 1992) in NEHA-Bulletin 7 (1993) 47-49; met een antwoord aan E. Vanhautt
148-150

VERSCHENEN LITERATUUR
151-155

WERK IN UITVOERING

Jan Kok
Historische Steekproef Nederlandse bevolking
156-157

B. van Ark
Vergelijkende historische nationale rekeningen in Europese economieën
158-159

KRONIEK
160-167

NEHA JAARVERSLAG 1992
168-181