Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA-Bulletin 8 (1994) no.1

NEHA-bulletin : tijdschrift voor de economische geschiedenis in Nederland
ISSN: 
0920-9875
Year: 
1994
Volume: 
8
Issue: 
1


Luuk de Ligt
Twintig jaar economische geschiedschrijving van de oudheid
3-17

BOEKBESPREKINGEN

J.L. van Zanden
R. Brenner, Merchants and revolution. Commercial change, political conflict, and London's overseas traders, 1550-1653
18-19

M. 't Hart
J.A.M.Y. Bos-Rops, Graven op zoek naar geld. De inkomsten van de graven van Holland en Zeeland, 1389-1433
20-22

W. Fritschy
H. Coppens, De financiën van de centrale regering van de Zuidelijke Nederlanden aan het einde van het Spaanse en onder Oostenrijks bewind (ca. 1680-1788)
22-24

F. Spooner
C.A. Davids, L. Noordegraaf (red.), The Dutch economy in the golden age: nine studies
24-26

Ch. Jeurgens
G.P. van de Ven (red.), Leefbaar Laagland. Geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland
26-28

L. Noordegraaf
P. Kooij (red.), Dorp naast een stad. Hoogkerk 1770-1914
28-30

L. Noordegraaf
J. van Oudheusden, G. Trienekens (red.), Een pront wijf, een mager paard en een zoon op het seminarie. Aanzetten tot een integrale geschiedenis van oostelijk Noord-Brabant 1770-1914
28-30

M. Stavenuiter
E.A.M. Bulder, The social economics of old age. Strategies to maintain income in later life in the Netherlands 1880-1940
30-32

E. Schoorl
J.G.S.J. van Maarseveen, Briefwisseling van Nicolaas Gerard Pierson (1839-1909)
32-34

J. Barendregt
H.G. Schröter, Aufstieg der Kleinen. Multinationale Unternehmen aus fünf kleinen Staaten vor 1914
34-36

W. van den Broeke
H. Schijf, Netwerken van een financieel-economisch elite. Personele verbindingen in het Nederlandse bedijfsleven aan het eind van de negentiende eeuw
37-40

P. Kooy
W. Wennekes, De aartsvaders. Grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven
40-42

B. de Graaff
F.G. Moquette, Van BEP tot BEB. De aanpassing van de bestuurlijke structuren aan de ontwikkelingen van de buitenlandse economische betrekkingen in Nederland sinds 1795
42-44

H. Klemann
J.M.M.J. Clerx, P.G.T.W. van Griensven, e.a. (red.), De macht van de ministers van Financiën. En hoe collega-ministers de schatkist ledigen
44-45

B. Verbeek
A.S. Milward, F.M.B. Lynch (eds.), The frontier of national sovereignty. History and theory 1945-1992
45-48

M. Dickhaus
B. Eichengreen, Constructing Europe's trade and payments. The European Payments Union
48-50

A. Harryvan
A. Burger, Voor boerenvolk en vaderland. De vorming van het EEG-landbouwbeleid 1959-1960
50-53

VERSCHENEN LITERATUUR
samengesteld door Clé Lesger, Joost Jonker en Co Seegers
53-58

AANWINSTEN
55-69

WERK IN UITVOERING
Onderzoekszwaartepunten N.W. Posthumus Instituut

Clé Lesger
Negotie en Nering. Ondernemers in pre-industrieel Nederland vanaf de late Middeleeuwen tot aan de industrialisatie
61-63

Pieter Spierenburg
Groepsculturen
63-65

Theo Engelen
Veranderende arbeidsverhoudingen in vergelijkend perspectief. Gezinsarbeid in het spanningsveld van economische, demografische, culturele en politieke krachten
65-67

KRONIEK
68-72

Overzicht lopend onderzoek 1993/94
72-73

Overzicht van promoties in 1993
73-74