Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

NEHA-Bulletin 8 (1994) no.2

NEHA-bulletin : tijdschrift voor de economische geschiedenis in Nederland
ISSN: 
0920-9875
Year: 
1994
Volume: 
8
Issue: 
2


J.L. van Zanden
Een debat dat niet gevoerd werd. Over het proces van premoderne economische groei
77-92

G.P.J. Verbong
Naar aanleiding van: F.M.M. de Goey, PUEM 75 jaar 'Bron van licht en welvaart', J.F.E. Bläsing, Mensen en spanningen: sociaal-economische geschiedenis van de N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteitsmaatschappij 1914-1985, J. van den Noort, Licht op het GEB. Geschiedenis van het Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam
93-100

BOEKBESPREKINGEN

G.J. Borger
J.L. van Zanden, S.W. Verstegen, Groene geschiedenis van Nederland
101-102

W. Korthals Altes
W.F.V. Vanthoor, De Europese monetaire eenwording in historisch perspectief
102-105

J.P.B. Jonker
H. Pohl (ed.), Europäische Bankengeschichte
105-107

C. Lesger
P. Holthuis, Frontierstad bij het scheiden van de markt. Deventer: militair, demografisch, economisch 1578-1648
107-108

F. de Goey
H. Berg, Th. Wijsenbeek, e.a. (red.), Venter, fabriqueur, fabrikant. Joodse ondernemers en ondernemingen in Nederland 1796-1940
108-110

A. Vermaas
H. Gooren en H. Heger, Per mud of bij de week gewonnen. De ontwikkeling van beloningssystemen in de Groningse landbouw, 1800-1914
110-112

B. Gales
H.A. Muntjewerff, De spil waar alles om draaide. Opkomst, bloei en neergang van de Tilburgse familie-onderneming Wolspinnerij Pieter van Dooren 1825-1975
112-114

B. van der Herten
M. Clement, Transport en economische ontwikkeling. Analyse van de modernisering van het transportsysteern in de provinvie Groningen (l800-l9l4)
114-115

E. Vanhaute
M. Knibbe, Agriculture in the Netherlands 1851-1950. Production and institutional change
116-118

W. Wolters
P. van der Eng, Agricultural growth in Indonesia since 1880. Productivity change and the impact of government policy
118-120

S.W. Verstegen
W.H. Salzmann, Bedrijfsleven, overheid en handelsbevordering. The Netherlands Chamber of commerce in the United States, Inc. 1903-1987
120-122

P. Scholliers
L. Heerma van Voss, De doodsklok voor den goeden ouden tijd. De achturendag in de jaren twintig
122-123

P. de Hen
Joh. de Vries, Geschiedenis van De Nederlandsche Bank. Vijfde deel: De Nederlandsche Bank van 1914 tot 1948. Trips tijdvak 1931-1948 onderbroken door de Tweede Wereldoorlog
124-126

G. van Hooff
J.J. Dankers, J. Verheul, Hoogovens 1945-1992. Van staalbedrijf tot tweemetalenconcern. Een studie in industriële strategie
126-128

J. Mooij
J. Passenier, Van planning naar scanning. Een halve eeuw Planbureau in Nederland
128-130

W. Fritschy
D.H. Aldcroft, The European Economy 1914-1990
130-132

J. Visser
H.A. Diederiks, e.a., Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat. De modernisering van West- Europa van West-Europa sinds de vijftiende eeuw
132-134

VERSCHENEN LITERATUUR
135-140

AANWINSTEN
141-142

OPGEDIEPT

Ivo Kuypers
Archieven van crisisinstellingen uit de Eerste Wereldoorlog
143-147

KRONIEK
148-155

WERK IN UITVOERING

Erik Nijhof en Jean-Paul Corten
Historisch onderzoek naar industrieel erfgoed
156-158

Ton de Graaf
Het ABN AMRO Historisch Archief
158-159

Charles Jeurgens
Een ontgonnen verleden. Tellingen en enquetes in de Bataafs-Franse tijd (1795-1813)
159-161

JAARVERSLAG NEHA 1993
162-178